Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016 – 2017.

(17/03/2017)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08083445 – 08083494                            Fax: 08083413

Mã số thuế: 0100787888-018

1.  Tên gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016 – 2017.

Loại gói thầu:

          Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Phi tư vấn [x]        Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 106.310.700 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu triệu, ba trăm mười ngàn, bảy trăm đồng).
  • Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển 282.525 kg gạo DTQG từ cửa kho dự trữ Long An - Chi cục DTNN Long An giao tại các trung tâm huyện lỵ của 3 tỉnh: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ .

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 09 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

6. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: web site http://muasamcong.mpi.gov.vn

7. Giá bán 01 bộ Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí.

8. Bảo đảm dự thầu: Không.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2017.                                                                             Các tin đã đưa ngày: