Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Mua bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2017

(17/03/2017)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

- Tên gói thầu: Mua bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2017

- Tên dự toán mua sắm: Bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2017

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG năm 2017 được Tổng cục giao)

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2017. (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3883117    - Fax: 0710.3824497.        Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng/bộ

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2017 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.Các tin đã đưa ngày: