Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển 5.182.450 tấn gạo

(17/03/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo:

1. Tên đơn vị vận tải được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại Đức Nam.

- Địa chỉ: Tổ 12 phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Số lượng gạo vận chuyển: 5.182.450 tấn (Năm nghìn một trăm tám mươi hai tấn bốn trăm năm mươi kilogram).

3. Tổng giá trị hợp đồng: 3.407.398.695đồng (Ba tỷ bốn trăm linh bảy triệu ba trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm chín năm nghìn đồng)

4. Nơi nhận gạo (nơi đi): Tại cửa kho thuộc các Chi cục DTNN Sơn La, Mộc Châu và Điện Biên.

5. Nơi giao gạo (nơi đến): Trung tâm các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Sơn La, Điện Biên và tỉnh Lai Châu.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày  30/04/2017.

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định (Đơn giá cước vận chuyển không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng)./.

 Các tin đã đưa ngày: