Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao

(17/03/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – Tp. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
 • Điện thoại: (0650) 3844496 - Fax: 0650 3844497.
  1. Tên gói thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Số 55/QĐ- CDTĐNB ngày 16/3/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Người ký quyết định: Ông Lương Văn Cát, chức vụ: Cục trưởng.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Tổng mức đầu tư: 543.400.000đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã có VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao

543.400.000

Vốn

NSNN- Tổng cục DTNN cấp từ nguồn kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thẩu trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Từ 09 giờ, ngày 22/3/2017

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 07 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng

 

Tổng cộng

543.400.000

 

 

 

 

 

 
 


Các tin đã đưa ngày: