Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

(17/03/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0710.3824869     - Fax: 0710.3824497.

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau  học kỳ II năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

132.968.000 

132.968.000 

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 13/4/2017

Quyết định số 84/QĐ-CDTTNB

Ngày 17/3/2017

 Các tin đã đưa ngày: