Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên làm tốt công tác tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy năm 2020 (02/11/2020)

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức và người lao động cũng như để ứng phó kịp thời đối với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra taị các điểm kho và văn phòng chi cục. Ngày 30/10/2020, Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc) đã phối hợp với Công an Phòng cháy, chữa cháy huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2020 cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại Chi cục.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: