Cách mạng 4.0 – Ngành Tài chính sớm chủ động nhập cuộc

(21/10/2019)

Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận, khai thác, tận dụng lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Trong bước chuyển mạnh mẽ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là tiên phong thực hiện các chủ trương mới của Chính phủ.

 

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để tận dụng tối đa cơ hội từ cách mạng 4.0.

 

Trên dưới một lòng

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành một chủ đề lớn được toàn thế giới cũng như tất cả các cấp, các ngành và người dân Việt Nam quan tâm nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, chính sách, bước đi cần thiết để tận dụng tối đa những cơ hội cũng như hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng đối với nền kinh tế.

Tiến trình cách mạng 4.0 được Việt Nam đẩy nhanh hơn từ đầu năm 2019. Đó là ngày 7/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt là khi Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 52/TW ngày 27/9/2019 về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu rất cụ thể, cùng các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì sau đó chưa đầy một tuần, ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Trung tâm này được thành lập với mục tiêu hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Cũng ngay trong ngày 3/10, Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit được tổ chức. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: “Đây là một cơ hội quan trọng để Việt Nam nắm bắt nhằm mục tiêu tăng tốc phát triển nền kinh tế, hướng tới đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao trong tương lai gần trên nền tảng một chiến lược tổng thể của quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu hướng chung của quốc tế”. 

Trong Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam Chính phủ đang xem xét, quyết định, đã xác định 3 yếu tố nền tảng gồm:

Đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập và thân thiện với các mô hình kinh tế mới, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, nhanh chóng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số để áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 ở quy mô và phạm vi rộng, kết nối internet tốc độ cao; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu.

Phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện các hoạt động chuyển đổi, nâng cấp công nghệ và nghiên cứu phát triển các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới.

Nói về cơ hội bứt phá mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã có phát biểu rất hay tại Diễn đàn cấp cao bàn về cuộc cách mạng này ngày 3/10, đó là: “Khi cuộc cách mạng số, cách mạng công nghiệp 4.0 xảy ra, các nước như Việt Nam chúng ta có cơ hội bứt phá, nhưng phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. Cả cơ quan quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp, đều cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận. Chuyển đổi số, ICT phải được coi là kỹ năng cơ bản như đọc viết”.

Phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số - nhiệm vụ then chốt

Đối với Bộ Tài chính, bộ đã xác định phải nhanh chóng tiếp cận và nắm vai trò chủ động, kiến tạo, đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam. Do đó, ngay sau khi Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính là một trong những bộ đầu tiên ban hành quyết định phê duyệt Kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài chính. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt Kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Đây là 2 văn bản mang tính nền tảng, mang nguyên tắc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Tài chính, đáp ứng triển khai chính phủ điện tử.

Hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 đã được tổ chức vào sáng 12/9/2019. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã khẳng định, CNTT được ứng dụng sâu rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nhanh và vững chắc của ngành Tài chính, giúp ngành thực hiện tốt nhiệm vụ huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đặc biệt tâm đắc với nhận định tại diễn đàn CNTT năm 2019 Bộ trưởng Bộ TT&TT: “Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng trên thế giới thì phải đi nhanh và đi đầu để có lợi thế cạnh tranh. Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở vật chất mà cái cần chính là thay đổi tư duy”. Do đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai lưu ý, các đơn vị trong ngành Tài chính phải coi việc phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp hiện đại hóa ngành Tài chính, cần tiếp tục đổi mới thể chế, cơ chế chính sách quản lý tài chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong ngành Tài chính theo định hướng chuyển đổi số của Chính phủ. “Ngành Tài chính phải nhanh chóng tiếp cận và nắm vai trò chủ động, kiến tạo, đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: