Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch bệnh động vật

(05/10/2021)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định xuất cấp (không thu tiền) hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để phòng chống dịch bệnh động vật.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Ngày 05/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành các Quyết định số 3949/QĐ-BNN-TY; Quyết định số 3950/QĐ-BNN-TY; Quyết định số 3951/QĐ-BNN-TY và Quyết định số 3952/QĐ-BNN-TY giao Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia lần lượt cho các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bến Tre để phòng chống dịch bệnh, cụ thể như sau:
Tại Quyết định số 3949/QĐ-BNN-TY giao xuất cấp cho tỉnh Thanh Hóa: 10.000 lít hóa chất Benkocid; Tiếp đó, tại Quyết định số 3950/QĐ-BNN-TY giao xuất cấp cho tỉnh Quảng Nam: 9.000 lít hóa chất Benkocid và 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%; Quyết định số 3951/QĐ-BNN-TY giao xuất cấp cho tỉnh Quảng Ngãi: 5.000 lít hóa chất Benkocid, 6.675 liều Vắcxin Lở mồm long móng 3 type (O, A, Asial) và 50.000 liều Vắcxin Lở mồm long móng 2 Type (O&A); Quyết định số 3952/QĐ-BNN-TY giao xuất cấp cho tỉnh Bến Tre: 10.000 lít hóa chất Benkocid.
Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất và Vắcxin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVECO chịu trách nhiệm xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên cho các tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bến Tre chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định.


 

Ban Biên tậpCác tin đã đưa ngày: