Triển khai hỗ trợ gạo dự trữ kịp thời cho nhân dân các địa phương dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

(30/01/2021)

Thực hiện quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo cho các tỉnh, cụ thể: (i) Hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 6.875,46 tấn, gồm: Ninh Thuận (530,205 tấn), Quảng Bình (1.127,61 tấn), Quảng Ngãi (1.240,125 tấn), Đắk Lắk (810,975 tấn), Quảng Trị (807,57 tấn), Cao Bằng (546,21 tấn), Bình Phước (401,61 tấn), Kon Tum (91,35 tấn), Đắk Nông (194,205 tấn), Hà Giang (225,6 tấn), Bình Định (900 tấn); (ii) Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 1.525,755 tấn, gồm: Quảng Bình (1.029,045 tấn); Đắk Nông (284,28 tấn); Lạng Sơn (212,43 tấn).

 

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo 

từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 địịa phương dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

 

Ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/01/2021, Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất gạo hỗ trợ ngay cho các địa phương theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Tổng cục DTNN đã ban hành văn bản của Tổng cục gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ cho nhân dân; chỉ đạo các sở, ban ngành của địa phương phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực để kịp thời có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, thời gian hoàn thành hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 tết); thời gian hỗ trợ giáp hạt đến ngày 26/02/2021.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao gạo cho nhân dân các địa phương kịp thời, đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của UBND các tỉnh, nhất là đối với hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Tổng cục đã quán triệt, chỉ đạo các Cục DTNN KV được giao nhiệm vụ xuất gạo: (i) Chủ động liên hệ với UBND tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận gạo hỗ trợ khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo; (ii) Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xuất kho, vận chuyển; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được UBND các tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận gạo để sớm giao gạo đến tay người dân nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bảo đảm số lượng, chất lượng, theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương và quy định của pháp luật về xuất cấp, giao nhận hàng dự trữ quốc gia hiện hành./.

 

Vụ Quản lý hàng dự trữ