VTV1 phát sóng phim tài liệu: “75 năm ngành Tài chính phát triển cùng đất nước”

(28/08/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC, ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2020), Bộ Tài chính phối hợp với Trung tâm Phim Tài liệu và phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phim tài liệu “75 năm ngành Tài chính phát triển cùng đất nước”.

 

 

Bộ phim tài liệu “75 Ngành Tài chính phát triển cùng đất nước” được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Ngành sẽ tập trung phản ánh những cố gắng, nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tài chính trong thời kỳ đổi mới.

Ra đời cùng với sự hình thành của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, ngành Tài chính cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc kiến thiết đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, ngành Tài chính đã có những đóng góp lớn thông qua các chính sách tài chính lớn nhằm giúp “khơi thông huyết mạch” của nền kinh tế. Cùng với sự thay đổi về các chính sách tài chính (trong đó có chính sách thuế, hải quan, quản lý ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước…), sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính (thị trường vốn, thị trường trái phiếu, thị trường bảo hiểm…) đã giúp thu hút được nguồn lực tài chính to lớn để tạo đà phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngành Tài chính đã đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách phục vụ cho tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong các hoạt động quản lý, góp phần giúp Chính phủ ứng phó có hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới./.


Xem Phim tài liệu tại đây