Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh và “Nét đẹp người chiến sỹ coi kho”

(05/11/2019)

Dự trữ Nhà nước là Ngành thực hiện nhiệm vụ có tính đặc thù, thầm lặng. Để khẳng định được vai trò của Ngành trong đời sống xã hội hiện nay, cần thiết phải có nhiệm vụ chính trị nổi bật như quản lý an toàn nguồn lực và xuất cấp nguồn lực phục vụ nhu cầu về an sinh xã hội, tham gia vào các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục... của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này phải gắn với hiệu quả rõ nét; xây dựng được đội ngũ người làm công tác Dự trữ Nhà nước với tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp và nhất là tinh thần phục vụ nhân dân mang tính thân thiện, nhân văn.

 

Nụ cười người chiến sỹ coi kho

 

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh về “Xây dựng người công chức Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh “trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp người chiến sỹ coi kho”. Cuộc thi đã giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng của người làm dự trữ trên mảnh đất Bắc Miền Trung. Thông qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của CBCC và người lao động trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Ngành, đồng thời góp phần giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh, văn minh, thực hiện tốt văn hóa công sở cho cán bộ, đoàn viên và người lao động, lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thực thi nhiệm vụ.

 

Công việc lặng thầm của những người chiến sỹ coi kho

 

Hút khí bảo quản lô thóc

 

Kiểm tra nhiệt độ khối hạt của thóc

 

Cuộc thi đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong đội ngũ công chức, người lao động của Cục không ngừng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, truyền lửa nhiệt huyết, lòng yêu ngành, yêu nghề, đem lại năng suất lao động, hiệu quả công tác cao hơn. Những hình ảnh đẹp này cũng đã bổ sung phong phú thêm cho kho hình ảnh tư liệu về các hoạt động của đơn vị, là bức tranh sống động giúp cho các thế hệ làm công tác dự trữ hiểu rõ hơn về truyền thống của cơ quan qua từng thời kỳ./.

 

Cục DTNN khu vực Nghệ TĩnhCác tin đã đưa ngày: