Bộ Tài chính triển khai Ngày Pháp luật nước CNXHCN Việt Nam 2018

(07/11/2018)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2018, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1480/QĐ-BTC ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.

 

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính. Đồng thời, hoạt động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Tại Luật này, một nội dung quan trọng được đề cập đó là lấy ngày 9/11 - ngày Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam được thông qua (9/11/1946) làm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 9/11/2013 là năm đầu tiên Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức. Bộ Tài chính là một trong số các bộ ngành hưởng ứng rất tích cực Ngày Pháp luật Việt Nam.

Luôn coi phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, những năm qua Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác pháp luật với những giải pháp thiết thực. Ngay từ cuối năm 2010, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo lấy ngày 28/8 là Ngày Pháp luật Tài chính. 

Vào ngày này hàng năm, toàn ngành Tài chính đều tổ chức đánh giá kết quả công tác thi hành pháp luật, tổ chức các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp… để thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế về pháp luật tài chính. Đây cũng chính là tiền đề để Bộ Tài chính triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam thực chất và hiệu quả.

Trong chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản tài chính thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn xác định việc triển khai Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính là một trong những giải pháp để thúc đẩy các hoạt động xây dựng pháp luật, xử lý vướng mắc trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính luôn quy định rõ các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật để các đơn vị chủ động trong chuẩn bị thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Năm nay, chủ đề của Ngày Pháp luật được đưa ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Ngày Pháp Luật nước CNXHCN Việt Nam 2018 được tiến hành từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/11/2018. Trong tuần lễ cao điểm từ 5/11/2018 đến 9/11/2018, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính thực hiện nhiều hoạt động với khẩu hiệu phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong đó, 4 hoạt động chính được Bộ Tài chính đưa ra gồm: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính

 Các tin đã đưa ngày: