Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên. (04/11/2019)

Với hệ thống đường giao thông liên hoàn nối với các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ, nên địa bàn hoạt động của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái của cả nước nói chung và toàn vùng Tây Nguyên nói riêng; với hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống; tổng số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 28% tổng số hộ gia đình của 03 tỉnh. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của 3 tỉnh trong khu vực Nam Tây Nguyên phát triển khá, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chung tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội được ổn định.

Công khai, minh bạch để sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hỗ trợ thiên tai (23/10/2019)

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn vốn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, nhằm thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.

[ Xem Tiếp ]

Cách mạng 4.0 – Ngành Tài chính sớm chủ động nhập cuộc (21/10/2019)

Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận, khai thác, tận dụng lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Trong bước chuyển mạnh mẽ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là tiên phong thực hiện các chủ trương mới của Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030 (07/10/2019)

Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035” được nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những định hướng chiến lược và giải pháp phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và bối cảnh kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

[ Xem Tiếp ]

Thi đua lập thành tích, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (23/09/2019)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/9/2019 Chỉ thỉ thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

[ Xem Tiếp ]

Phó Thủ tướng vào 'tâm lũ' động viên bà con (18/09/2019)

Chiều ngày 7/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ đã đi động viên bà con vùng lũ Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

[ Xem Tiếp ]

Năm 2019: Bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử (13/09/2019)

“Xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, việc triển khai ứng dụng CNTT không chỉ bó hẹp trong phạm vi một hệ thống, một ngành mà phải đồng bộ, phục vụ những nhiệm vụ chung của Chính phủ, các Bộ ngành khác, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị phổ biến Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 diễn ra ngày 12/9 tại điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu tại các địa phương.

[ Xem Tiếp ]

Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính” cho 29 cá nhân thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (12/09/2019)

Ngày 13/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính” cho 29 cá nhân thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Tài chính từ năm 2016 đến năm 2018.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số (10/09/2019)

Theo định hướng và lộ trình Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, giai đoạn từ 2026 – 2030 sẽ là lúc ngành Tài chính thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số dựa trên việc đẩy nhanh các giá trị gia tăng của dịch vụ Tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế bao hàm kinh tế số.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: