Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị lũ lụt miền Trung và bảo đảm an sinh xã hội là một trong 10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2020 (22/12/2020)

Năm 2020 là năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, du lịch quốc tế suy giảm nghiêm trọng. Bám sát tình hình thực tiễn, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các phương án điều hành thu, chi và cân đối NSNN phù hợp với các kịch bản tăng trưởng kinh tế, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch bệnh cùng nhiều kết quả ấn tượng khác.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc ra quân thực hiện xuất gạo hỗ trợ trồng rừng trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (16/12/2020)

Từ ngày 13/12/2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc bắt đầu ra quân thực hiện công tác xuất gạo hỗ trợ bào dân tộc thiểu số, hộ kinh nghèo trồng và chăm sóc rừng thay thế nương, rẫy trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Đến sáng ngày 13/12/2020, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tổ kiểm tra, giám sát công tác giao nhận hàng do đồng chí Phó Cục trưởng và các cán bộ chủ chốt của các phòng Kỹ Thuật Bảo Quản, phòng Kế hoạch và quản lý Hàng Dự trữ và phòng Thanh tra Cục đã lên đường đến trung tâm huyện lỵ Lục Ngạn trực tiếp điều hành, kết nối hai đầu đồng thời giám sát toàn bộ quá trình giao nhận.

[ Xem Tiếp ]

Công điện số 14/CĐ-TCDT ngày 09/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 12 (09/11/2020)

Công điện số 14/CĐ-TCDT ngày 09/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 12

[ Xem Tiếp ]

Công điện số 13/CĐ-TCDT ngày 02/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 10 (03/11/2020)

Công điện số 13/CĐ-TCDT ngày 02/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 10

[ Xem Tiếp ]

Công điện khẩn số 12/CĐ-TCDT ngày 26/10/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 9 (26/10/2020)

Công điện khẩn số 12/CĐ-TCDT ngày 26/10/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 9

[ Xem Tiếp ]

Công điện số 10/CĐ-TCDT ngày 16/10/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (16/10/2020)

Công điện số 10/CĐ-TCDT ngày 16/10/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới

[ Xem Tiếp ]

Cuối cùng sẽ luôn là chiến thắng (29/09/2020)

Tiết lộ về sự vô cùng xao lãng và thiếu sẵn sàng của nhiều quốc gia cho các thảm họa của thế giới như đại dịch Covid-19, Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng toàn cầu, cơ quan độc lập do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới thành lập vừa đưa ra nhận định: “đại dịch này đang cho một bài kiểm tra khắc nghiệt về sự chuẩn bị sẵn sàng của thế giới".

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: