Hợp tác với Vụ Dự trữ Nhà nước Lào năm 2015

(30/11/2015)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Vịêt Nam và Bộ Tài chính Lào năm 2015; được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính hai nước, trong thời gian từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2015, Đoàn công tác của Vụ Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính Lào gồm 07 thành viên do ông Sổm Sa Ạt - Un Si Đa, Phó Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam do ông Bùi Tuấn Minh, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế công tác bảo quản hàng dự trữ  quốc gia tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 

Hai Trưởng đoàn ký kết biên bản làm việc

 

Phía Việt Nam đã trao đổi với Vụ DTNN Lào về các hoạt động hợp tác giữa hai bên về hoạt động dự trữ quốc gia từ đầu năm 2015 đến nay. Hai bên đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi tài liệu, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng thỏa thuận hợp tác. Phía Việt Nam đã chủ động xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách để Bạn nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với đặc điểm của Lào để sớm trình Bộ Tài chính Lào ban hành, làm cơ sở pháp lý để thực hiện các công tác thuê bảo quản, quản lý hoạt động nhập, xuất hàng dự trữ. Vụ DTNN Lào cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Tổng cục DTNN đã tạo điều kiện thuận lợi để Vụ DTNN Lào chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các hoạt động đã triển khai, hai bên đã điều chỉnh và rà soát lại chương trình hợp tác còn lại của năm 2015, xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2016 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sở kế hoạch hợp tác đã thống nhất vào tháng 6/2015. Sau khi thống nhất chương trình, kế hoạch hợp tác nêu trên, phía Việt Nam đề nghị Bạn báo cáo Bộ Tài chính Lào để bổ sung và đưa vào chương trình hợp tác chung của hai Bộ Tài chính hai nước.

Trong quá trình thảo luận, hai bên tập trung đi sâu vào những nội dung tư vấn giúp Vụ DTNN Lào nhập 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo hình thức thuê bảo quản, (dự kiến vào tháng 12/2015). Thay mặt Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ông Bùi Tuấn Minh, Phó Tổng cục trưởng đã nêu ra các tình huống bất lợi cũng như những rủi ro khi thực hiện thuê doanh nghiệp bảo quản hàng dự trữ, đồng thời giải đáp các thắc mắc và đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm giúp Vụ DTNN Lào có cái nhìn tổng quát, toàn diện về nội dung này. Đối với Vụ DTNN Lào, đây thực sự là những kinh nghiệm quý báu giúp Vụ tránh được các rủi ro và kiểm soát chặt chẽ khi thực hiện thuê bảo quản.  

 

Đoàn công tác Vụ DTNN Lào đã khảo sát thực tế

tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông

 

Cục Dự trữ Nhà nước Đông Nam Bộ, là một đơn vị mới được thành lập (tháng 10/2012) có mô hình phù hợp với đặc thù của nước Bạn Lào nên được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ trực tiếp đón tiếp và trao đổi nghiệp vụ với Đoàn Vụ DTNN Lào. Ông Lương Văn Cát, Cục trưởng Cục DTNNKV Đông Nam Bộ đã trao đổi với Đoàn về các nhiệm vụ của đơn vị, về sự hình thành phát triển, các khó khăn ban đầu khi mới thành lập. Hai bên đã có những trao đổi kinh nghiệm của một đơn vị mới đi vào hoạt động, cách thức thực hiện các công việc về đào tạo bồi dưỡng, xây dựng cơ sở vật chất. Đây sẽ là những bài học đáng giá để Bạn có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống dự trữ của Lào.

Trong thời gian làm việc với Cục DTNNKV Đông Nam Bộ,  Đoàn công tác Vụ DTNN Lào đã khảo sát thực tế tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông. Tại đây, Đoàn được trực tiếp quan sát các loại hình kho, các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo quản trong kho, các trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản tại kho hàng dự trữ quốc gia.

Thay mặt Đoàn công tác Vụ Dự trữ Nhà nước Lào, ông Sổm Sa Ạt Un Si Đa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Các kinh nghiệm của Tổng cục Dự trữ Nhà nước là bài học quý báu, giúp Vụ DTNN Lào đón đầu và có những bước phát triển quan trọng, nhanh chóng trong sự phát triển của ngành dự trữ quốc gia Lào. Vụ DTNN Lào cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển tiếp theo nhất là trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động bảo quản hàng dự trữ. Và quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ vun đắp thêm cho tình hữu nghị và mối quan hệ truyền thống đoàn kết hợp tác Việt Nam - Lào./.

              

Phòng Hợp tác quốc tế - Văn phòng Tổng cục

 



Các tin đã đưa ngày: