Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc hoàn thành xuất 1.000 tấn gạo viện trợ cho Mông Cổ

(07/08/2012)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã khẩn trương, chủ động tạm nhập, tái xuất 1.000 tấn gạo tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An; phối hợp với Đoàn cán bộ thuộc nhóm chuyên viên của Mông Cổ để kiểm tra chất lượng gạo viện trợ; đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết vận chuyển 1.000 tấn gạo từ Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An ra tàu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Tân Á tại cảng Hải Phòng.

 
Với việc xây dựng kế hoạch xuất gạo viện trợ cụ thể, chi tiết cùng với các phương án xử lý tình huống linh hoạt trong quá trình xuất gạo viện trợ cho Mông Cổ; Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc và toàn thể CBCC không kể ngày đêm, liên tục trong 4 ngày (23/4 đến ngày 26/4/2011) khẩn trương, tích cực xuất 1.000 tấn gạo viện trợ cho Mông Cổ đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.
 
 
Được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước cùng với sự năng động, sáng tạo của Ban lãnh đạo Cục; tập thể cán bộ, công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tin tưởng giao cho.
 
 
Cục DTNN khu vực Đông Bắc