Triển khai hoạt động hợp tác với Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

(09/09/2012)

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quản lý dự trữ nhà nước giữa hai nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã cử đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm trưởng đoàn sang làm việc với Bộ Tài chính Lào để trao đổi, nghiên cứu, hỗ trợ Bộ Tài chính Lào xây dựng quỹ Dự trữ quốc gia

Đ/c  Kham PhounVong, Ủy viên Trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHDCND Lào

tiếp thân mật đ/c  Phạm Phan Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN - trưởng đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam

Trong thời gian từ ngày 29/8/2011 đến ngày 01/9/2011, Đoàn công tác đã có các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ Tài chính, đại diện của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước. Thông qua các buổi làm việc với Bạn, Đoàn công tác đã trao đổi và làm rõ các vấn đề cơ bản có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Dự trữ quốc gia; sự cần thiết khách quan, vị trí, vai trò của quỹ Dự trữ quốc gia trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của một quốc gia…

Đoàn công tác báo cáo về họat động DTNN Việt Nam với các cơ quan hữu quan, đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư,

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đoàn công tác đã được đồng chí Kham PhounVong, Ủy viên Trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp thân mật. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào hoan nghênh những kết quả tốt đẹp mà Đoàn công tác đã đạt được trong thời gian làm việc vừa qua tại Lào, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Đoàn công tác báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đưa công tác nghiên cứu xây dựng quỹ Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính Lào vào Thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2015; giúp Bạn sớm thành lập quỹ Dự trữ quốc gia để đưa vào hoạt động, phục vụ quá trình phát triển bền vững của đất nước. Thông qua Đoàn công tác, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào chuyển lời cảm ơn chân thành nhất tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam về sự hợp tác, giúp đỡ quý báu, chân tình mà Bộ Tài chính Việt Nam đã dành cho Bạn trong thời gian qua.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động DTNN  với các Vụ, Cục

chức năng của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Phan Dũng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Kham Phoun Vong đã tạo điều kiện cho Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tổng cục trưởng cũng thống nhất sẽ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đưa công tác xây dựng quỹ Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính Lào vào chương trình hợp tác quốc tế giữa 2 Bộ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 Bộ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ làm hết sức mình để giúp Bộ Tài chính Lào sớm xây dựng, hoàn thiện quỹ Dự trữ quốc gia để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác giữa 2 Bộ Tài chính Việt Nam và Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.