Hội thảo "Chiến lược Quốc gia về dự trữ dầu nổi ở Việt Nam" do Trung tâm nghiên cứu Mitsubishi tổ chức tại Việt Nam. (14/02/2012)

Sáng ngày 08/02/2012, thay mặt Tổng cục DTNN, ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Tổng cục trưởng thường trực đã có buổi tiếp ông Shinichiro Otsubo, Vụ trưởng - đại diện Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản, cùng các đại diện khác từ Trung tâm nghiên cứu Mitsubishi, Tập đoàn Mitsubishi, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp, Viện hải dương học Nhật Bản, Công ty giải pháp JGC sang thăm Tổng cục DTNN trước khi diễn ra hội thảo công bố kết quả khảo sát đề án “Chiến lược quốc gia về dự trữ dầu nổi ở Việt Nam”.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp và làm việc với Đoàn tư vấn từ Trung tâm Nghiên cứu Mitsubishi của Nhật Bản (23/11/2011)

Trong 02 ngày, 14/11/2011 và 15/11/2011, tại trụ sở làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Phó Tổng Cục trưởng thường trực Tổng cục DTNN đã tiếp Đoàn tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Mitsubishi của Nhật Bảndo Ông Masaya NAKANO, trưởng nhóm tư vấn, cùng đại diện của Viện Hải dương học Nhật Bản, Trung tâm công nghiệp nặng Mitsubishi và đại diện của Tập đoàn Mitsubishi ở Việt Nam sang trao đổi và làm việc với Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Buổi làm việc nhằm mục đích giới thiệu công nghệ dự trữ dầu nổi (mega-floating) cho phía Việt Nam.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn cán bộ Tổng công ty Quản lý hàng Dự trữ lương thực Trung Quốc làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (03/11/2011)

Ngày 01/11/2011, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Phó Tổng Cục trưởng thường trực Tổng cục DTNN đã tiếp Đoàn cán bộ Tổng công ty Quản lý Dự trữ Lương thực Trung Quốc, do Bà Trần Khắc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Quản lý Dự trữ lương thực Trung Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, buổi làm việc diễn ra trong mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên nhằm tăng cường trao đổi về chính sách dự trữ lương thực, mô hình quản lý, kinh nghiệm và kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn cán bộ Công ty Lương thực BERNAS (MALAYSIA) làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (03/06/2011)

Ngày 26/5/2011, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có buổi làm việc tiếp Đoàn cán bộ của Công ty Lương thực Bernas (Malaysia) do Ông AHAMD TARMIZI MOHD HARIRI - Giám đốc phụ trách Tài chính, Công ty Lương thực Bernas - Malaysia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nhằm tăng cường quan hệ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo quản lương thực giữa hai nước Việt Nam và Malaysia. Đoàn cán bộ của Công ty Lương thực Bernas gồm 10 người, là các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty Bernas.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn cán bộ Cục Lương thực Quốc gia Trung Quốc làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. (16/09/2010)

Ngày 15/9/2010, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiếp đoàn cán bộ Cục Lương thực quốc gia Trung Quốc, do đồng chí Cục trưởng Nhiếp Chấn Bang làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi trong công tác quản lý Nhà nước về lương thực dự trữ, chính sách, cơ chế định giá hỗ trợ đối với lương thực, vận hành hệ thống cung ứng trong trường hợp khẩn cấp.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn đại biểu các Bộ, Ngành thuộc Chính phủ Campuchia làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (10/03/2010)

Ngày 03/03/2010, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã có buổi làm việc tiếp đoàn cán bộ các Bộ, ngành thuộc Chính phủ Campuchia do đồng chí Vong Sandap - Giám đốc Dự án EFAP, Bộ Kinh tế Tài chính Campuchia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý dự trữ lương thực, khắc phục thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: