Nâng cao công tác quản lý chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia

(11/09/2020)

 

Lấy mẫu phúc tra lương thực (thóc) nhập kho DTQG

 

Công tác mua nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Coved -19 bùng phát đã tác động mạnh đến giá cả các mặt hàng tiêu dùng trong đó có mặt hàng gạo, nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh ảnh hưởng đến giá gạo trong nước. Trong những năm gần đây tại các địa phương có sự chuyển đổi cơ cấu giống lúa mạnh, chuyển sang sản xuất lúa có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, dẫn đến nguồn cung thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) bị thu hẹp. Diễn biến thời tiết trong năm 2020 có nhiều biến động ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ nhập kho.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nêu trên nhưng với sự quyết tâm, sự cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao của cán bộ công chức ngành Dự trữ và sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), đến ngày 15/8/2020, Tổng cục DTNN đã hoàn thành kế hoạch mua nhập lương thực DTQG năm 2020, nhập kho DTQG 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định.

Chất lượng gạo nhập kho thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (QCVN 06: 2019/BTC) gạo nhập kho phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng về: (i) Cảm quan về màu sắc, mùi vị, đánh bóng, vi sinh vật hại (ii) Yêu cầu các chỉ tiêu chất lượng nhập kho bao gồm các chỉ tiêu: Kích thước hạt, Độ ẩm, Tấm, Tấm nhỏ, Tạp chất, Hạt bạc phấn, Hạt hư hỏng, Hạt vàng, mức xát, thóc lẫn, Hạt nếp, Hạt non, Hạt sọc đỏ + hạt xay xát dối + hạt đỏ (iii) Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Quy định dư lượng tối đa của các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật; giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng và giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng. Đối với thóc DTQG thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG (QCVN 14: 2014/BTC) thóc nhập kho phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng về: (i) Cảm quan về màu sắc, mùi, trạng thái (ii) Yêu cầu các chỉ tiêu chất lượng nhập kho bao gồm các chỉ tiêu: Kích thước hạt, Độ ẩm, Tạp chất, Hạt không hoàn thiện, Hạt bạc phấn, Hạt vàng, Hạt lẫn loại và côn trùng sống.

 

Lấy mẫu phúc tra lương thực (gạo) nhập kho DTQG

 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình các đơn vị Dự trữ Quốc gia đã triển khai công tác quản lý chất lượng lương thực nhập kho DTQG: Phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ trong khâu kiểm tra chất lượng hàng trước nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ thuật viên và thủ kho trước vụ nhập; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện thiết bị, dụng cụ phục vụ phân tích chất lượng lương thực nhập kho. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (DTNNKV), lấy mẫu lô hàng nhập đầy bảo quản phân tích chất lượng thóc, gạo nhập kho năm 2020 tại 22 đơn vị đều đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nhập kho theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo DTQG.

 

Chất xếp lô thóc gạo DTQG tại các Cục DTNN khu vực Nam Bộ

 

Thực hiện công tác phúc tra, kiểm tra, ngay từ đầu năm Tổng cục DTNN đã thành lập các đoàn phúc tra chất lượng lương thực nhập kho DTQG năm 2020, quy định thành phần đoàn gồm Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản và Vụ Quản lý hàng dự trữ, quy định phạm vi phúc tra, thời gian phúc tra và nhiệm vụ của Đoàn phúc tra. Đồng thời, Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ thử nghiệm mẫu lương thực nhập kho dự trữ năm 2020 cho phòng Vilas 628 thuộc Trung tâm kiểm định hàng dự trữ. Đến ngày 26/8/2020 đã hoàn thành công tác phúc tra lương thực nhập kho tại 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, các đoàn phúc tra đã lấy tổng số 403 mẫu gồm 259 mẫu gạo và 144 mẫu thóc. Qua kết quả thử nghiệm của phòng Vilas 628 thuộc Trung tâm kiểm định hàng dự trữ 100% các mẫu đều có các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng Quy chuẩn. Sở dĩ đạt được kết quả nêu trên là do:

- Nhận thức của cán bộ, công chức dự trữ nhất là công chức trực tiếp làm công tác bảo quản đã được nâng lên một bước, chấp hành nghiêm quy trình, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo DTQG nhập kho. Trong những năm gần đây, Tổng cục tổ chức phúc tra chất lượng lương thực nhập kho tại tất cả các Cục DTNNKV, để đánh giá và chấn chỉnh kịp thời về chấp hành quản lý chất lượng lương thực nhập kho đồng thời lấy kết quả phúc tra làm cơ sở để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập thể và CB,CC liên quan là thủ kho, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo đơn vị đã có tác động tích cực đến công tác quản lý chất lượng

- Tổng cục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, hệ thống các văn bản được bổ sung ngày càng đầy đủ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng DTQG như: Thông tư số 130/2014/TT-BTC quy định về quản lý chất lượng hàng DTQG, Quyết định số 591/QĐ -TCDT về quy chế quản lý chất lượng hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo đã được sửa đổi ban hành đầy đủ.

- Trên cơ sở đánh giá đúng được hiện trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, trong những năm qua Tổng cục đã xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý chất lượng tại cơ sở.

- Hàng năm Tổng cục có kế hoạch mua sắm trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị đặc thù phục vụ cho nhiệm vụ nhập, xuất, bảo quản lương thực, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ  kiểm tra, phân tích chất lượng thóc, gạo nhập kho tại các Chi cục DTNN.

Có thể nói những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý chất lượng lương thực năm 2020 là tiền đề để CBCC ngành Dự trữ tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020./.

 

Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quảnCác tin đã đưa ngày: