Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình kịp thời xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang

(26/03/2019)

 

Có thể nói, những năm qua, ngành DTNN luôn là công cụ tài chính hữu hiệu của Chính phủ trong quá trình điều hành, phát triển bền vững của đất nước. Nguồn lực DTQG đã từng bước được tăng cường, phát huy, sử dụng có hiệu quả, được lãnh đạo các ngành, các địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Trong đó, việc xuất hỗ trợ gạo cho học sinh là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước, đã giúp các em có lương thực đủ ăn, có đủ sức khỏe để tập trung học tập, góp phần xây dựng quê hương.

 

Xuất cấp đầy đủ, vận chuyển kịp thời gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang

 

Vừa qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thái Bình được giao nhiệm vụ xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018 - 2019 tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ tại quyết định số 11/QĐ-TCDT ngày 15/01/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Bữa cơm trưa tại trường nội trú

 

Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người “chiến sĩ giữ kho thầm lặng” Cục DTNN khu vực Thái Bình đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Sở Giáo dục tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện xuất kho, thành lập tổ công tác giao gạo... Cán bộ, công chức trong Cục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó khăn, đoàn kết, phối hợp, không kể ngày đêm, tích cực, chủ động triển khai xuất cấp gạo theo quyết định.

Kết quả đến ngày 12/3/2019, Cục DTNN khu vực Thái Bình đã tổ chức vận chuyển kịp thời, giao nhận đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phân bổ đúng đối tượng 732.615Kg gạo dự trữ quốc gia cho 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang, góp phần nâng bước các em học sinh tỉnh Tuyên Quang tới trường.

Những kết quả đạt được nêu trên của cán bộ, công chức Cục DTNN khu vực Thái Bình đã góp phần vào thành tích chung của toàn ngành DTQG, nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước./.

 

Trương Tuấn Thành      

Cục DTNN khu vực Thái Bình