Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình chung sức đồng lòng hoàn thành kế hoạch xuất 651,435 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 -2020

(21/10/2019)

 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN về việc xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình báo cáo ngay cho UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định để sớm ra quyết định phê duyệt phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (học kỳ I năm học 2019 – 2020) và giao nhiệm vụ cho đơn vị làm đầu mối tiếp nhận gạo DTQG, đồng thời triển khai các bước sẵn sàng xuất cấp gạo khi có quyết định phân bổ của UBND tỉnh.

Xác định rõ hoạt động thực hiện chức năng trực tiếp quản lý hàng DTQG và quản lý nhà nước về hoạt động dự trữ nhà nước trên theo quy định của pháp luật. Công chức Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình luôn phát huy truyền thống đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đã trở thành bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong thành phần kinh tế Nhà nước. Với mục tiêu đơn vị luôn xác định “Sẵn sàng phục vụ xuất, giao hàng cứu trợ, hỗ trợ khẩn trương, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn” khi có chỉ đạo của cấp trên.

Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 05/10/2019 Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã tiến hành xuất cấp 651,435 tấn gạo (đợt 1) từ nguồn DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020 (trong đó Bình Định:  204,195 tấn gạo và tỉnh Quảng Ngãi:  447,240 tấn gạo).

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương các Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện có học sinh được thụ hưởng chính sách để tuyên truyền giải thích đến các đối tượng về mục đích, ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ, tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo theo đúng kế hoạch, đảm bảo đủ về số lượng, đạt yêu cầu chất lượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu về lương thực cho đối tượng được xuất cấp, góp phần giúp công tác dạy và học của nhà trường ổn định ngay  từ đầu  năm học mới.

Kết quả thực hiện công tác xuất cấp gạo đã đạt được các yêu cầu đề ra, được lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo ngành giáo dục hai tỉnh  Bình Định và Quảng Ngãi khen ngợi, biểu dương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Cục đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ (Phòng Thanh tra) thực hiện kế hoạch trực tiếp kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG theo quy định, đặc biệt là kiểm tra việc sử dụng hàng DTQG sau khi xuất, cấp tại các trường học. Cụ thể:

- Kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng DTQG để hỗ trợ học sinh trên địa bàn được phân công quản lý theo quy định.

- Tuân thủ các quy định tại Thông tư 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

- Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá công tác giao, nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia; đồng thời rà soát cơ chế, chính sách và các quy trình hiện hành, nhằm phát hiện những điểm còn bất cập, chưa phù hợp để kiến nghị bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao, nhận, quản lý và phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Chú trọng đến các cơ quan, đối tượng phối hợp làm việc và kiểm tra: Chỉ đạo, kiểm tra chất lượng, số lượng việc xuất gạo tại cửa kho DTQG để giao theo đúng lịch giao -  nhận với các đơn vị nhận gạo theo Hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi với Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình.

 

Kiểm tra xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020

 tại cửa kho của Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

 

- Kiểm tra trực tiếp tại các điểm giao – nhận gạo về đối tượng, số lượng, chất lượng, thời gian đảm bảo thuận lợi an toàn về mọi mặt.

 

Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình kiểm tra trực tiếp tại điểm giao nhận gạo hỗ trợ học sinh

học kỳ I năm học 2019 -2020 tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Làm việc với các phòng Giáo dục & Đào tạo và các Trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi được UBND tỉnh giao tiếp nhận gạo.

 

Xe vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 -2020

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, theo chân hàng (gạo DTQG) đến tay đối tượng được thụ hưởng chúng ta mới thấy được nổi vất vả của công tác xuất cấp, giao nhận, cấp phát và giá trị gạo DTQG.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, các công chức, người lao động Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã vượt qua rất nhiều khó khăn như đường xá xa xôi hiểm trở, việc xuất cấp được tiến hành trong mùa mưa bão, hàng hóa phải qua trung chuyển xếp dỡ nhiều lần, để cuối cùng đã đưa được lương thực hỗ trợ tới tận tay các em học sinh thân yêu.

Tiếp tục thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình chủ động, xây dựng quy chế phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ gạo, đặc biệt là khâu xuất cấp, quản lý, bảo quản, sử dụng gạo đến từng đối tượng thụ hưởng. Hướng dẫn công tác bảo quản gạo DTQG sau khi tiếp nhận để đảm bảo an toàn chất lượng trong suốt thời gian sử dụng nhằm phối hợp thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nếu có. Bảo đảm tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia./.

 

 

                   Nguyễn Thị Thanh Hằng – Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

 Các tin đã đưa ngày: