Đài Truyền hình Quốc hội đưa tin: Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên xuất cấp hơn 1.100 tấn gạo hỗ trợ người dân Tây Nguyên

(25/08/2021)