Các Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực đang khẩn trương xuất cấp gạo cho 4 tỉnh lũ lụt Miền Trung

(23/10/2020)

Thực hiện Quyết định số 662/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh. Chiều ngày 21/10/2020, tại Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh và Chi cục DTNN Hồng Lĩnh thuộc Cục DTNN KV Nghệ Tĩnh đã tổ chức xuất cấp cho thành phố Hà Tĩnh 100 tấn gạo. Được biết do tính cấp thiết, tỉnh Hà Tĩnh trước mắt tạm ứng ngay 100 tấn gạo DTQG để cấp phát cho nhân dân thành phố Hà Tĩnh, lượng gạo còn lại sẽ phân bổ cho các huyện và bố trí tiếp nhận vào ngày 22/10/2020. Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của lũ lụt bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia đồng thời bố trí nhân lực và tổ chức xuất cấp ngay trong mọi tình huống cho địa phương để kịp thời hỗ trợ nhân dân theo yêu cầu của tỉnh.

 

Xuất gạo DTQG tại Chi cục Hồng Lĩnh cho thành phố Hà Tĩnh

 

Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 663/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên xuất 3.000 tấn gạo cho 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, ngày 22/10/2020, tại Chi cục DTNN Đồng Hới đã tổ chức xuất gạo cho huyện Bố Trạch và tại Chi cục DTNN Thừa Thiên Huế tổ chức xuất gạo cho 02 huyện Phú Lộc và Quảng Điền.

Xuất gạo DTQG tại Chi cục Thừa Thiên Huế cho huyện Quảng Điền và Phú Lộc

 

 

Được biết hiện tại địa phương các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nước chưa rút hết, nhiều điểm trên địa bàn còn ách tắc giao thông nên việc vận chuyển gạo gặp rất nhiều khó khăn vì vậy một số địa phương chưa bố trí tiếp nhận. Theo kế hoạch phân bổ của tỉnh Thừa Thiên Huế thì việc tiếp nhận 1000 tấn gạo hoàn thành trước 25/10, còn tỉnh Quảng Bình phải hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên hiện phải tổ chức phân công một số lực lượng khắc phục hậu quả kho tàng do lũ lụt gây ra, một số lực lượng thực hiện xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Cục DTNN khu vực cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, tổ chức xuất cấp gạo cho các địa phương trong mọi tình huống.

 

Xuất gạo DTQG tại Chi cục Đồng Hới cho huyện Bố Trạch

 

Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước