Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo kịp thời cho nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ gây ra

(20/10/2020)

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 363/TB-VPCP ngày 19/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1599/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình 1.000 tấn; Quảng Trị 1.000 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn; Hà Tĩnh 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định,  ngày 19/10/2020 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương triển khai xuất gạo cho các tỉnh, cụ thể:

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của

Thường trực Chính phủ về vấn đề lũ lụt ở miền Trung

 

Quyết định số 662/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 giao Cục DTNN KV Nghệ Tĩnh xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh;

Quyết định số 663/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 giao Cục DTNN KV Bình Trị Thiên xuất 3.000 tấn gạo cho các tỉnh: Quảng Bình 1.000 tấn; Quảng Trị 1.000 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn;

Quyết định số 664/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 giao Cục DTNN KV Đà Nẵng xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có các văn bản: số 1504/TCDT-QLHDT ngày 19/10/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; số 1505/TCDT-QLHDT ngày 19/10/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; số 1506/TCDT-QLHDT ngày 19/10/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; số 1507/TCDT-QLHDT ngày 19/10/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; số 1508/TCDT-QLHDT ngày 19/10/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng định mức theo quy định; đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương khẩn trương phối hợp với các Cục DTNN khu vực trong việc giao, tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, để đảm bảo hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho các tỉnh hỗ trợ cho nhân dân các địa phương, Tổng cục DTNN cũng đã quán triệt, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chuẩn bị sẵn sàng nguồn gạo, xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng gạo dự trữ quốc gia đến đối tượng thụ hưởng; bảo đảm chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Chính phủ để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ được hiệu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra./.

 

                                                                     Vụ Quản lý hàng dự trữCác tin đã đưa ngày: