Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An góp phần hoàn thành kế hoạch mua thóc nhập kho năm 2020 của Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh

(25/05/2020)

 

Là đơn vị trực thuộc Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục đóng trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Với số lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện nay là 12 người, còn thiếu so với định biên, đồng thời so với số lượng lương thực bảo quản được Cục DTNN KV Tp. Hồ Chí Minh giao kế hoạch hàng năm bao gồm: 2.000 tấn thóc và 3.000 tấn gạo, là nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Khi nhận được sự chỉ đạo của Cục DTNN KV Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện công tác mua thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia kế hoạch năm 2020 giao cho Chi cục DTNN Long An số lượng 2.000 tấn. Chi cục đã khẩn trương triển khai, phổ biến thực hiện đúng quy định hiện hành về công tác nhập lượng thực, nhất là đối với thóc mua từ mọi đối tượng, đặc biệt là quảng cáo, đăng tin tuyên truyền nhằm đảm bảo tính minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của các thành phần, cá nhân tham gia bán thóc cho đơn vị.

 

 

 

Đến ngày 19/03/2020, Chi cục căn cứ vào Quyết định về giá mua thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia kế hoạch năm 2020, giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Dự trữ Quốc gia, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tp. Hồ Chí Minh, với giá chưa có thuế 6,100 đ/kg; Chi cục mua được 820,220 kg; đạt tỷ lệ 41% kế hoạch được giao.

Trong quá trình mua, do diễn biến giá lương thực, đặc biệt là thóc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trên thị trường diễn biến tăng theo ngày, giá bán ra ngoài thị trường cao hơn so với giá mà đơn vị đang mua, nên người nông dân và thương lái giữ thóc bán ra ngoài thị trường làm cho nhiệm vụ mua thóc nhập kho theo kế hoạch của đơn vị gặp khó khăn. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thị trường thóc ĐBSCL thì mức giá qui định trên của Tổng cục không phù hợp với giá thị trường tại thời điểm, nên Chi cục đã kịp thời báo cáo và kiến nghị về Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Tp. Hồ Chí Minh, nhằm có đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước Quyết định điều chỉnh giá mua thóc cho phù hợp giá thị trường. Để Chi cục tiếp tục mua nhập thóc số lượng còn lại theo kế hoạch được giao.

Từ ngày 13/04/2020, thực hiện nhiệm vụ Chi cục tổ chức tiếp tục mua nhập thóc số lượng 1,179,780 kg, đã được Tổng cục điều chỉnh giá mua lên 6,700 đ/kg (giá chưa có thuế) và thời gian mua đến hết ngày 20/05/2020.

Tuy nhiên, tại thời điểm thu hoạch thóc vụ Đông xuân năm 2020 đã về cuối vụ, thời tiết xấu, mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến tiến độ mua nhập thóc và kiểm tra chất lượng. Chi cục đã triển khai quán triệt yêu cầu cao CBCC, kỹ thuật viên, thủ kho chủ động kết hợp với các phòng nghiệp vụ theo từng mảng công việc để mua nhập thóc đảm bảo thời gian qui định của nhà nước và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo thông tư 53/2014TT-BTC, ngày 24/04/2014 của BTC ban hành, Qui chuẩn kỷ thuật Quốc gia đối với thóc.

Với tất cả nỗ lực và quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đến ngày 20/05/2020, Chi cục đã nhập xong 2.000 tấn thóc góp phần hoàn thành nhiệm vụ nhập lương thực năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Chi cục tiếp tục tồ chức đưa số lượng thóc trên vào bảo quản đúng quy trình đảm bảo an toàn về chất lượng và số lượng thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia.

Để có những kết quả đạt được là nhờ phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ tại đơn vị, trao đổi thẳng thắn mọi vấn đề, đi đến thống nhất trong công việc cho cán bộ công chức nhằm kết hợp giải quyết tốt công tác chuyên môn cho từng đồng chí, từ đó nêu cao tính tiết kiệm cải thiện đời sống, vật chất, tình thần cho cán bộ, công chức trong đơn vị ngày càng cao./.

 

Đoàn Ngọc Danh - Chi cục DTNN Long An

 Các tin đã đưa ngày: