Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn

(07/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các quyết định xuất cấp một số mặt hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Cao Bằng.

 

Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Cao Bằng.

 

Để hỗ trợ cho nhân dân giảm bớt khó khăn trong thời gian giáp hạt năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 555/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 879,405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Theo Quyết định số 555, trường hợp sau khi thực hiện hỗ trợ trong thời gian giáp hạt nếu vẫn còn khó khăn, tỉnh Cao Bằng có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

* Mới đây, ngay sau khi có thông tin về người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 564/QĐ-TTg giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 3 loại hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia (bao gồm: 1.950 tấn hạt giống lúa, 58 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau) để hỗ trợ cho 2 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2019-2020.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 450 tấn hạt giống lúa, 46 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ 1.500 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô.

 

Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: