Cục DTNN khu vực Thái Bình xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19

(15/04/2020)

Thực hiện quyết định số 168/QĐ-TCDT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất cấp nhà bạt cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; Cục DTNN khu vực Thái Bình đã khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện.

Sau khi nhận được quyết định, Cục DTNN khu vực Thái Bình đã xác định rõ: việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành dự trữ quốc gia nói chung và Cục DTNN khu vực Thái Bình (Cục) nói riêng trong khi dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay.

 

CBCC Chi cục DTNN Hưng Hà đã chủ động kiểm tra chất lượng hàng DTQG

trước khi xuất kho, khi có kế hoạch là xuất cấp kịp thời

 

Cục đã ban hành quyết định 178/QĐ-CDTTHB ngày 08/4/2020 giao nhiệm vụ cho Chi cục DTNN Hưng Hà thực hiện việc xuất cấp (không thu tiền) 30 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2 cho Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19.

Một mặt, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng là đơn vị tiếp nhận hàng về kế hoạch, thời gian nhận hàng; mặt khác kịp thời chỉ đạo Chi cục DTNN Hưng Hà khẩn trương kiểm tra, rà soát lại chất lượng nhà bạt cứu sinh đã qua thời gian bảo quản lưu kho; yêu cầu các phòng chức năng và đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG để xuất cứu trợ, viện trợ, quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp giao nhận hàng cứu trợ, viện trợ và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 211/2013/TT-BTC, cũng như các văn bản hướng dẫn của Tổng cụ và Cục.

 

Bốc xếp hàng lên xe

 

Các phòng chức năng, đơn vị Chi cục DTNN Hưng Hà, đội ngũ kỹ thuật viên và thủ kho trực tiếp bảo quản nhà bạt đã tích cực kiểm tra, kiểm soát chất lượng nhà bạt để đảm bảo yêu cầu chất lượng khi xuất kho theo đúng hướng dẫn của Cục.

 

Xuất cấp nhà bạt cho Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên

 

Kết quả đến sáng ngày 15/4/2020 Cục DTNN khu vực Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN giao, xuất đầy đủ 30 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2 đảm bảo chất lượng cho Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; chắc chắn rằng với những mái nhà bạt của ngành Dự trữ quốc gia xuất cấp hôm nay, các đồng chí bộ đội biên phòng hai tỉnh Lạng Sơn và Điện Biên sẽ vững tâm, ấm áp hơn khi thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên những đường biên giới để kiểm soát dịch bệnh; đồng thời đây cũng là một hành động nhỏ của Cục DTNN khu vực Thái Bình nói riêng và Tổng Cục DTNN nói chung, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19, góp phần trong việc khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

 

Trương Tuấn Thành - Cục DTNN khu vực Thái Bình

 Các tin đã đưa ngày: