Sẽ đấu thầu lại hơn 182.000 tấn gạo nhập kho dự trữ

(16/04/2020)

Để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính cho tổ chức đấu thầu lại đối với số lượng 182.300 tấn gạo để bảo đảm đủ chỉ tiêu 190.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

 

Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân trong kỳ giáp hạt,

hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh

 

Mới ký được hợp đồng mua 7.700 tấn gạo

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 21/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG, năm 2020 Tổng cục DTNN (Bộ Tài chính) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ mua 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Để triển khai thực hiện, căn cứ vào thời vụ thu hoạch Vụ Đông Xuân tại Nam Bộ, Tổng cục DTNN đã tổ chức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Dự trữ quốc gia. Gạo mua nhập kho dự trữ quốc gia là loại gạo 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch Vụ Đông xuân Nam bộ năm 2020, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, đến hết ngày 8/4/2020, trong tổng số 190.000 tấn gạo kế hoạch đấu thầu có 12.000 tấn không có nhà thầu trúng thầu; 178.000 tấn gạo có nhà thầu trúng thầu nhưng mới chỉ ký được hợp đồng 7.700 tấn gạo. Số lượng gạo các nhà thầu từ chối ký hợp đồng là 170.300 tấn gạo.

Theo đánh giá của các chuyên gia cũng như báo cáo của các Cục DTNN khu vực và các doanh nghiệp, nguyên nhân các nhà thầu trúng thầu nhưng từ chối ký hợp đồng là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu dự trữ và mua tạm trữ lương thực của các doanh nghiệp, người dân trong nước tăng cao.

Mặt khác trong những tháng đầu năm, thị trường xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp đi các nước: Philippines, Malaysia, Trung Quốc... tăng mạnh, dẫn đến thị trường giao dịch gạo trong thời gian qua rất sôi động (nhất là đối với loại gạo tẻ đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ quốc gia), giá gạo liên tục tăng kể từ thời điểm các nhà thầu tham dự thầu (ngày 12/3/2020) so với thời điểm có thông báo kết quả trúng thầu (trong thời điểm từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2020) nên nhà thầu không thực hiện được và có văn bản từ chối ký hợp đồng.

Sẽ tổ chức đấu thầu lại 182.300 tấn gạo

Để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, mới đây, Tổng cục DTNN đã báo cáo Bộ Tài chính cho tổ chức đấu thầu lại đối với số lượng 182.300 tấn gạo để bảo đảm đủ chỉ tiêu 190.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Đồng thời, Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực theo thẩm quyền phân cấp để xử lý các nhà thầu đã trúng thầu nhưng từ chối ký hợp đồng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, hiện nay Tổng cục DTNN đang khẩn trương triển khai tiếp các thủ tục để tổ chức đấu thầu mua số lượng gạo còn lại. Việc tổ chức triển khai đấu thầu bảo đảm tuân thủ theo đúng thời gian, quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

Dự kiến trong tháng 5/2020, Tổng cục DTNN sẽ hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ; dự kiến thời gian kết thúc nhập kho trong tháng 6/2020.

Việc mua gạo dự trữ quốc gia để bảo đảm an ninh lương thực hằng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành DTNN, do đó Tổng cục DTNN đã quán triệt đến các Cục DTNN khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để phấn đấu mua đủ 100% số lượng gạo được Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Dự trữ quốc gia và pháp luật có liên quan./.

 

                                               Nguồn: Thời báo Tài chínhCác tin đã đưa ngày: