Hàng dự trữ quốc gia tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(09/04/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng, để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngày 03/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

Bộ Quốc phòng xuất cấp 04 danh mục trang bị hóa học, gồm: 06 xe tiêu tẩy đa năng; 08 xe tiêu tẩy ARS-14; vật tư máy báo độc RAID-M 100 (gồm 100 chiếc màng lọc sạch, 100 chiếc màng lọc bụi, 190 chiếc nguồn điện 12 VDC kết hợp với cổng R232); vật tư máy đo phóng xạ hóa học RAID-XP (gồm 60 chiếc màng lọc sạch, 60 chiếc màng lọc bụi, 50 chiếc pin sạc lại).

Bộ Tài chính xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt các loại, gồm: 350 bộ loại 60m2; 800 bộ loại 24,75m2; 350 bộ loại 24,5 m2 và 1.100 bộ loại 16,5 m2.

Để tổ chức triển khai thực hiện xuất cấp nhà bạt dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) trực tiếp quản lý, căn cứ Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ngày 06/4/2020 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ-BQP giao Tổng cục Hậu cần tiếp nhận 2.600 bộ nhà bạt dự trữ quốc gia từ Bộ Tài chính để cấp phát cho các đơn vị trong toàn quân để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Trên cơ sở kế hoạch phân bổ tiếp nhận của Tổng cục Hậu cần, ngày 07/4/2020 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt các loại theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của Tổng cục Hậu cần, bảo đảm kịp thời cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới đất liền, đơn vị triển khai bệnh viện dã chiến để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thời gian hoàn thành giao, nhận nhà bạt đến ngày 15/4/2020.

 

Kiểm tra số lượng nhà bạt tại kho dự trữ quốc gia

 

Để bảo đảm xuất cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quán triệt, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xác định việc xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành dự trữ quốc gia nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến kéo dài, phức tạp như hiện nay. Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động kiểm tra nhà bạt trong kho, tổ chức lắp dựng để sẵn sàng bàn giao đủ số lượng nhà bạt theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các đơn vị.

 

Kiểm tra lắp dựng nhà bạt trước khi giao cho các đơn vị tiếp nhận của Bộ Quốc phòng

 

Việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho mỗi mục tiêu, tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau, tuy nhiên đối với xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những khẳng định được vai trò của ngành dự trữ trong các tình huống đột xuất, cấp bách mà còn góp phần cùng Đảng, Chính phủ và quần chúng nhân dân tham gia đẩy lùi dịch Covid-19.

 

Vụ Quản lý hàng dự trữ

 Các tin đã đưa ngày: