Lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra

(27/03/2020)

Ngày 26/3, đánh giá về tình hình dự trữ lương thực của Việt Nam hiện nay, đại diện Vụ Quản lý hàng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khẳng định, lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) luôn đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra.

 

Kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho.

 

Tổng cục DTNN cũng cho biết, theo Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2091/QĐ/TTg ngày 28/12/2012); trong đó, đối với mặt hàng lương thực đến năm 2015 giữ mức ổn định khoảng 500.000 tấn (quy thóc), sau năm 2015, căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức tăng cụ thể.

Căn cứ chiến lược DTQG và chỉ tiêu kế hoạch DTQG được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, năm 2019, Tổng cục đã triển khai hoàn thành 100% kế hoạch được giao, nhập mua 80.000 tấn thóc và 200.000 tấn gạo. Số lương thực này được bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, gạo DTQG và được sử dụng để thực hiện cứu trợ, hỗ trợ cho các địa phương trong các dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, hạn hán, mất mùa và các trường hợp bất khả kháng khác và thực hiện các nhiệm vụ khác của Chính phủ giao.

Cũng theo đại diện Vụ Quản lý hàng, để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như kịch bản về dự trữ gạo quốc gia. Nhằm triển khai Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2020, Tổng cục DTNN đã khẩn trương triển khai đầy đủ các thủ tục và giao cho các cục DTNN khu vực triển khai mua lương thực (thóc, gạo) nhập kho DTQG gồm 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, từ việc xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng khảo sát giá mua lương thực để xây dựng phương án giá, báo cáo Bộ Tài chính quyết định giá mua tối đa; ban hành công văn hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp đối với gạo nhập kho DTQG năm 2020.

Thóc, gạo nhập kho DTQG bảo đảm đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thời gian dự kiến hoàn thành việc nhập kho 190.000 tấn gạo trước ngày 15/6/2020. Thời gian mua thóc thực hiện theo mùa vụ thu hoạch lúa năm 2020 của các địa phương.

Đánh giá về tác động của xuất khẩu gạo tới tình hình an ninh lương thực, cũng như kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia, đại diện Vụ Quản lý hàng cho rằng, vấn đề an ninh lương thực luôn phải được đặt lên hàng đầu và là ưu tiên số 1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Tổng cục DTNN đã có ngay văn bản chỉ đạo các cục DTNN khu vực khẩn trương triển khai mua, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực năm 2020 để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam