Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

(06/04/2020)

Công tác xuất cấp xuồng DT2 cho Ban chỉ huy Phòng chống

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An năm 2020

 

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 96/QĐ-TCDT ngày 06/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời liên hệ, phối hợp với các Bộ, ngành, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các địa phương về thời gian xuất cấp vật tư, thiết bị; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng nghiệp vụ và các Chi Cục trực thuộc làm việc với Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo đúng kế hoạch Tổng cục DTNN giao. Mặc dù trong khoảng thời gian chỉ có hơn 2 tuần và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang chuyển sang giai đoạn mới, diễn ra hết sức phức tạp, nguy hiểm; các đơn vị tiếp nhận vật tư, thiết bị như Quân khu 7, Quân đoàn 4, Trường sĩ quan lục quân II . . . đang trực tiếp cùng với địa phương tổ chức tiếp nhận, cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19, nhưng vẫn phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn và phòng chống thiên tai. 

 

Cán bộ Trường sỹ quan lục quân 2 nhận trang thiết bị cho đơn vị

 

Đến hết ngày 31/3/2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hoàn thành công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo đúng kế hoạch: đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định gồm: Quân khu 7 nhận 01 bộ Thiết bị khoan cắt, 02 bộ Máy bơm nước PCCC và 02 bộ Máy phát điện loại 30 KVA; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An: 01 bộ Thiết bị khoan cắt, 01 bộ Xuồng cao tốc DT2 (ST-660), 01 bộ Máy phát điện loại 30 KVA; Quân đoàn 4 nhận 01 bộ Thiết bị khoan cắt, 01 bộ Xuồng cao tốc DT2 (ST-660); Trường sỹ quan lục quân 2 nhận 01 bộ Thiết bị khoan cắt, 02 bộ Máy bơm nước PCCC; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai nhận: 01 bộ Xuồng cao tốc DT2 (ST-660).

 

Công tác xuất cấp xuồng DT2 cho Ban chỉ huy Phòng chống

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

 

Thông qua việc hỗ trợ vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, các địa phương đã có thêm nguồn lực để chủ động hơn trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Việc xuất cấp, sử dụng hiệu quả nguồn lực DTQG đã tạo được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần vào việc đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội của đất nước./.

 

Phòng KH & QLHDT - Cục DTNN KV TP.Hồ Chí Minh