Xuất gạo cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt

(26/03/2020)

 

Dự trữ Nhà nước trong thời đại Đất nước đang trên đà  phát triển, với nhiều công cuôc đổi mới. Đảng và Chính phủ đã giao cho ngành Dự trữ nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong đó có công tác xuất hàng (Hỗ trợ, cứu trợ đồng bào các tỉnh miền núi khi cứu đói giáp hạt, lúc hỗ trợ trồng rừng và học sinh nội trú). Tổng cục dự trữ Nhà nước khi nhận nhiệm vụ luôn chỉ đạo sát sao đến từng Cục dự trữ khu vực. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng tần xuất làm việc, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công việc một cách tốt, nhanh và hiệu quả nhất.

 

 Đ/c Dương Đức Minh – Cục trưởng trực tiếp xuống kiểm tra

đôn đốc anh chị em trong đơn vị thực hiện công tác xuất hàng

 

Đầu năm 2020 Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nội đã nhận được quyết định của Tổng cục giao xuất cấp 2.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia hỗ chợ cứu đói cho nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc trong thời gian giáp hạt. Cục đã chủ động giao kế hoạch xuống các Chi cục để thực hiện. Công việc phải được hoàn thành tốt, đúng tiến độ, chất lượng và số lượng theo quy định.

 

Đ/c Dương Đức Minh – Cục trưởng cùng đ/c Nguyễn Bỉnh Đáng Chi cục trưởng

Chi cục DTNN Đông Anh trực tiếp kiểm tra chất lượng gạo.

 

Ngày 09/03/2020, Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh nhận được Quyết định số 47 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà nội về xuất cấp hơn 600 tấn gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ tỉnh điện biên, để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt. Toàn đơn vị đã bắt tay vào công việc, với tinh thần tự giác cao. Công tác chuẩn bị được tiến hành hoàn tất nhanh chóng, chu đáo và cẩn thận. Bộ phận Kế toán chuẩn bị hồ sơ chứng từ, kỹ thuật tập trung máy móc thiết bị cho công tác làm mẫu. Đội ngũ thủ kho kiểm tra băng tải, cân và luôn trong tư thế sẵn sàng. Ngày 13/03/2020 đơn vị nhận được lệnh xuất hàng số 01 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà nội. Ngày 14/03/2020 đơn vị tiến hành xuất hàng theo lệnh, đã có sự chuẩn bị nên mọi thủ tục đều nhanh chóng và chính xác. Xe chở gạo được mắc băng rôn, thùng xe phải làm sạch. Từng bao gạo qua cân, theo băng tải được chuyển lên xe, xếp theo hàng ngay ngắn, được phủ bạt kín và lăn bánh đến nơi giao hàng. Công tác kiểm tra được thủ kho, kỹ thuật lấy mẫu giám sát từng bao, không để lọt bao bẩn, bao rách vỡ, bao kém chất lượng lên xe. Công việc diễn ra tuần tự, tinh thần anh, em trong đơn vị đồng lòng cao. Mọi trách nhiệm và nỗ lực cùng nhằm đến mục đích cuối cùng, gạo đến tay đồng bào phải sạch sẽ, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Ngày 18/03/2020 đơn vị đã xuất xong hơn 600 tấn gạo đi tỉnh Điện Biên, hoàn thành  kế hoạch mà cấp trên giao.

Đất nước hòa bình, cuộc sống nhân dân được cải thiện, ấm no, hạnh phúc. Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến cái ăn, cái mặc của đồng bào, không để cái đói, cái rét làm cho đồng bào phải tổn hại ý chí, nao núng tinh thần. Để thực hiện được tâm nguyện đó ngành Dự trữ Quốc gia đã góp một phần nhỏ bé của mình cho Nhà nước vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nội cũng vinh dự hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao phó./

 

                      Đỗ Ngọc Thọ