Cục DTNN khu vực Đông Bắc làm tốt công tác tôn tạo vùng kho và xây dựng đơn vị có nếp sống văn hóa an toàn, sanh, sạch, đẹp

(18/02/2020)

Thực hiện Quy chế kiểm tra Kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp” và Quy chế kiểm tra đơn vị có nếp sống văn hóa “An toàn, sạch, đẹp” của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc; Từ ngày 12/2 đến hết ngày 14/2/2020, Đoàn phúc tra, kiểm tra mùa xuân đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quy hoạch, tôn tạo vùng kho, công tác bảo quản hàng dự trữ lưu kho, đồng thời rà soát chất lượng các ngăn kho trống, đủ điều kiện chuẩn bị cho công tác nhập hàng năm 2020. Ngoài ra Đoàn còn tiến hành kiểm tra, chấm điểm công tác quản trị hành chính, nội vụ văn phòng, văn hóa công sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Văn phòng Cục và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

 

Đoàn kiểm tra xuồng cao tốc tại Chi cục DTNN Hải An

 

Trong nhiều năm qua Văn phòng Cục và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc đã duy trì và thực hiện tốt nếp sống văn hóa “An toàn, sạnh, đẹp” tại công sở, nơi làm việc. Công tác quy hoạch, tôn tạo vùng kho tại các chi cục được làm thường xuyên. Các lô hàng được kê lót, sắp xếp đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, công tác bảo quản được duy trì, không có hàng kém chất lượng; Các ngăn kho đều có hộp hồ sơ đựng tài liệu, sổ sách theo dõi công tác bảo quản được ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nội dung công việc hàng ngày.

 

Đoàn kiểm tra các lô gạo tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên

 

Kết quả của phong trào tăng gia, trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao đời sống năm 2019 cũng đạt được những thành tích đáng kể. Trong năm toàn đơn vị đã trồng mới nhiều cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại; đặc biệt đã chăn nuôi được 477 con gia cầm, 13 con gia súc và 925 kg cá góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập ngoài lương cho cán bộ công chức tại đơn vị.

 

Đ/c Phạm Đăng Thắng – Phó cục trưởng tổng kết công tác

kiểm tra mùa xuân năm 2020 tại Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

 

Thông qua hoạt động kiểm tra mùa xuân đã góp phần duy trì thường xuyên phong trào “An toàn, sạnh, đẹp” tại công sở, nơi làm việc; Các kho dự trữ luôn đảm bảo “An toàn – xanh – sạch – đẹp”. Đã kịp thời điều chỉnh công tác tôn tạo, quy hoạch kho tại một số đơn vị, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác ghi chép sổ sách cũng như duy trì công tác bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn. Căn cứ kết quả kiểm tra Đoàn đã báo cáo Cục trưởng khen thưởng các đơn vị nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong năm 2020 nỗ lực hơn nữa quyêt tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

            Hà Trung Mạnh – Cục DTNN KV Đông Bắc