Gần 40 nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trong năm học mới

(14/09/2019)

Ngay trong những ngày đầu khai giảng năm học mới 2019 - 2020, gần 39,7 nghìn tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ đã được dành cho hơn 560 nghìn học sinh ở các địa bàn khó khăn. Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời trao đổi thêm thông tin về chính sách này.

 

Chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh ở vùng khó khăn

 

PV: Thưa ông, được biết, ngay trong những ngày đầu khai giảng năm học mới 2019 - 2020, hơn nửa triệu học sinh nghèo cả nước đã được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ. Vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh ở các địa phương, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì?

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính): Để triển khai thực hiện cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ, ngày 8-8-2019, Bộ trưởng Tài chính đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BTC về giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh trong năm học 2019-2020.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12-8, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 39.664.954 kg gạo để hỗ trợ cho khoảng hơn 560 nghìn học sinh của 46 tỉnh, thành phố trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh các địa phương, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất gạo chủ động kiểm tra chất lượng gạo xuất kho, bố trí phương tiện vận chuyển, bốc xếp để có thể sẵn sàng vận chuyển, giao gạo ngay theo đúng kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Các Cục DTNN liên hệ, làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh để sớm có kế hoạch phân bổ gạo cụ thể cho các em học sinh, nhất là đối với một số địa phương khu vực miền núi có thời gian khai giảng sớm trong tháng 8. Trong đó, thời gian giao nhận gạo thực hiện hai lần/học kỳ, bốn lần trong năm học. Việc giao gạo cho học kỳ 1 kết thúc trước ngày 30-11-2019.

Khi tổ chức triển khai thực hiện, Tổng cục DTNN cũng chỉ đạo các Cục DTNN khu vực phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản gạo. Trong quá trình giao, nhận gạo, các bên phối hợp thực hiện lập Biên bản giao, nhận gạo theo đúng mẫu biên bản quy định. Tổ chức lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong mẫu gạo, có xác nhận của các bên. Mẫu gạo được lưu giữ, quản lý, bảo quản tại bên giao, bên nhận để đối chứng trong trường hợp có phản ánh về chất lượng gạo.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tác tuyên truyền, giải thích đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về mục đích, ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ. Tiêu chuẩn, chất lượng, phương thức bảo quản gạo dự trữ quốc gia. Tư vấn, hướng dẫn công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia sau khi tiếp nhận để bảo đảm an toàn chất lượng trong suốt thời gian sử dụng nhằm phối hợp thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nếu có.

PV: Ông có thể đưa ra một vài đánh giá về công tác phân bổ, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo hỗ trợ trong thời gian qua như thế nào?

Ông Lê Văn Thời: Trong thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng gạo của các địa phương, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc (Vụ Chính sách Dân tộc), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên); Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã) trực tiếp đi kiểm tra công tác phân bổ, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo của các em học sinh tại một số địa phương.

Qua công tác trực tiếp kiểm tra và tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh cho thấy, việc quản lý, sử dụng, bảo quản gạo tại các địa phương ngày càng được quan tâm. Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện trực tiếp phối hợp với đơn vị dự trữ quốc gia để tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phân phối, tiếp nhận gạo hỗ trợ từ trung tâm các huyện, thị xã đến các trường để cấp phát gạo cho học sinh. Tại một số trường học, đã thành lập các Tổ kiểm tra công tác phân phối, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo với sự tham gia của ban phụ huynh học sinh, thầy - cô giáo và chính quyền địa phương, đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng gạo. Thực hiện lấy mẫu gạo khi tiếp nhận, tổ chức lưu giữ mẫu tại các bên để làm cơ sở đối chứng trong các trường hợp có tranh chấp. Do vậy, trong thời gian qua, gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh ccs địa phương được quản lý chặt chẽ, an toàn chất lượng, sử dụng đúng đối tượng, định mức.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế. Thí dụ, do điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường còn khó khăn, không có kho bảo quản gạo chuyên dụng nên việc lưu giữ, bảo quản gạo còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng gạo hỗ trợ, nhất là đối với một số tỉnh khu vực miền núi phía bắc.

PV: Để việc tổ chức thực hiện cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương trong thời gian tới thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn, chúng ta cần có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Lê Văn Thời: Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Tài chính, trong thời gian qua, Tổng cục DTNN đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức triển khai xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, thiếu đói giáp hạt, dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các dự án nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng; hỗ trợ học sinh các địa phương ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia hỗ trợ cho mỗi đối tượng, dự án, chương trình mục tiêu tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với nhân dân các địa phương trong lúc gặp khó khăn về lương thực, giúp họ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ biên cương, Tổ quốc. Đồng thời, giúp học sinh, nhà trường giảm bớt khó khăn về lương thực, yên tâm học tập, giảng dạy ngay từ những ngày đầu khai giảng năm học mới.

Để bảo đảm sử dụng, phát huy có hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể.

Trước hết, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ gạo từ khâu rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách đến khâu xuất cấp, quản lý, bảo quản, sử dụng gạo đến từng đối tượng thụ hưởng. Bảo đảm tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Tiếp đó, tăng cường phối hợp các Bộ, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương. Bảo đảm việc tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, mục đích và quy định của pháp luật.

Cuối cùng là, căn cứ ý kiến tham gia, đề xuất của các địa phương trong thực tế tổ chức triển khai hỗ trợ gạo, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính kịp thời tham mưu, trình Chính phủ trong việc sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, cần chú trọng việc rà soát, sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách có sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tế, không trùng lặp chính sách hỗ trợ khác và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn ông.

 

                            Nguồn: Báo Nhân dân