Phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành, CBCC đoàn kết vượt qua khó khăn nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh (07/8/1956 – 07/8/2019)

(07/08/2019)

Trải qua chặng đường 63 năm, ngành Dự trữ Nhà nước nói chung, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú nói riêng, đã không ngừng phát triển lớn mạnh kể cả về quy mô dự trữ, cơ sở vật chất, cơ cấu, chủng loại mặt hàng dự trữ, cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo xu thế thời đại. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành, thế hệ cán bộ công chức ngày nay luôn tăng cường đoàn kết, tiếp tục cống hiến xây dựng ngành Dự trữ ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Đồng chí Khương Văn Sóc – Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục DTNN

khu vực Vĩnh Phú triển khai cụ thể những nhiệm vụ năm 2019

 

Trong những năm qua, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng với đó là với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức đơn vị, nhằm mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Tổng cục DTNN giao hàng năm.

 

Đơn vị giao gạo cứu trợ cho nhân dân các dân tộc miền núi

 

63 năm, một chặng đường lịch sử, ngành DTQG trong đó có Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú trải qua những thăng trầm của thời gian, cùng với toàn ngành đơn vị đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Lãnh đạo Cục DTNN khu vực đã có định hướng tuyên truyền, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng nghiệp vụ từng bước cụ thể hóa bằng những việc làm hiệu quả, hàng năm tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua và triển khai thực hiện một cách sâu rộng, tập trung vào các phong trào thi đua theo đợt, gắn với những nội dung thiết thực, đem lại hiệu quả cao như phong trào “Khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch xuất cấp hỗ trợ kịp thời gạo cho học sinh các địa phương trên địa bàn các tỉnh trung du miền núi biên giới phía Bắc”, cùng với đó là các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo quản hàng hóa DTQG”; phong trào “Xây dựng vùng kho An toàn – xanh – sạch – đẹp”, đồng thời đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao trong đơn vị, thu hút CBCC tham gia. Ngoài việc động viên, khích lệ CBCC hưởng ứng các phong trào thi đua, các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, cuốn hút CBCC nhiệt tình tham gia.

 

Kiểm tra gạo nhập kho

 

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị của đơn vị, thực hiện và phát huy nguyên tắc tập trung - dân chủ, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của mình, chức năng quản lý nhà nước đã được tăng cường và phát huy hiệu quả trong thực hiện chỉ đạo, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt. Lãnh đạo Cục đã luôn quan tâm, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc CBCC Cục DTNN khu vực khắc phục mọi khó khăn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng ngành DTNN ngày càng phát triển. Kết quả trong các năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị được Tổng cục DTNN giao, bằng những việc làm thiết thực CBCC Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đang cố gắng nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, cụ thể là đó là luôn hoàn thành 100% kế hoạch nhập, xuất các năm; công tác quản lý được tăng cường và nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn… Với những thành tích đóng góp của mình trong thời gian qua, nhiều tập thể, các nhân đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý, những thành tích đó như những bó hoa tươi thắm của CBCC đơn vị dành tặng trong ngày truyền thống 63 năm ngành Dự trữ Nhà nước nói chung và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú nói riêng, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành.

 

Trụ sở Văn phòng của đơn vị một diện mạo mới cho Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú

trong quá trình hình thành và phát triển

 

63 năm ghi dấu chặng đường được dựng xây, vun đắp bằng mồ hôi, công sức thậm chí cả xương máu của các thế hệ cán bộ công chức, trong đó có đóng góp không nhỏ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú. Trải qua các thời kỳ, trải qua bao thăng trầm: do chiến tranh, do thiên tai địch họa, do thay đổi cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý....nhưng với tấm lòng đầy nhiệt huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, yêu ngành, yêu nghề, tính chuyên cần thầm lặng, các thế hệ cán bộ công chức trong đơn vị đã nỗ lực vượt qua để làm tròn sứ mệnh cao cả là quản lý, giữ gìn một bộ phận của cải, vật chất của Nhà nước, của nhân dân để luôn chủ động, sẵn sàng phục vụ các mục đích của Nhà nước, đặc biệt trong thời kỳ phát triển, hội nhập của nền kinh tế đất nước ta hiện nay. Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị trong suốt chặng đường hơn 60 năm đầy cam go, vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào của các thế hệ cán bộ công chức, từ đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Ngành Dự trữ Quốc gia nói chung, của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú nói riêng trong nền kinh tế đất nước. Trong suốt chặng đường, xây dựng và phát triển của ngành, trải qua nhiều thế hệ, đã để lại nhiều dấu ấn, truyền thống tốt đẹp cho những CBCC hôm nay không ngừng duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, của đơn vị, mỗi CBCC đơn vị luôn tự hào, trân trọng những giá trị truyền thống quý báu đó, nguyện toàn tâm toàn ý, đoàn kết, ra sức học tập lao động, sáng tạo để xây dựng đơn vị góp phần đưa sự nghiệp Dự trữ Quốc gia phát triển bền vững/.

 

                            Vũ Hoàng Anh - Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú

 Các tin đã đưa ngày: