Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc triển khai xuất gạo trồng rừng năm 2019

(07/08/2019)

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TCDT ngày 24/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 1 năm 2019.

 

Huyện Bắc Yên tiếp nhận gạo chuyển cho các xã thuộc huyện

 

Để triển khai công tác xuất gạo đảm bảo kịp thời, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc tích cực khai phối hợp với UBND tỉnh Sơn La và các đơn vị Kiểm Lâm của huyện trên địa bàn về tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Xe vận chuyển gạo của Cục DTNN khu vực Tây Bắc cho huyện Bắc Yên

 

Công tác xuất gạo được đơn vị triển khai từ ngày 8/7/2019 đến ngày 29/7/2019 với tổng số 2.536.920, kg gạo cho 05 huyện gồm: Huyện Quỳnh Nhai 175.680,kg; Mường La 706.140,kg; Sốp Cộp 744.840,kg; Bắc Yên 106.200,kg; Phù Yên 804.060,kg.

 

 

Đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai công tác xuất gạo gia hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Mặc dù có nhiều khó khăn do các đơn vị đầu mối chưa có kinh nghiệm trong khâu tiếp nhận hàng và phân bổ hàng, nên tiến độ nhận hàng chậm, trong khi đó về giao thông đi lại khó khăn. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối, cùng với sự cố gắng nỗ lực của CBCC trong đơn vị, Cục DTNN khu vực Tây Bắc đã hoàn thành kế hoạch xuất gạo hỗ trợ trồng rừng đợt 1/2019 đảm bảo đúng thời gian quy định./.

 

                Nguyễn Thị Bình - Cục DTNN khu vực Tây Bắc