Quyết định số 2376/QĐ-BTC ngày 21/12/2018 của Bộ Tài chính về Ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, thiết bị phóng dây cứu hộ, máy khoan phá bê tông dự trữ quốc gia

(21/12/2018)


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: