Phóng sự truyền hình: Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

(30/10/2017)

Xem Video tại đây

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: