Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Phan Dũng trả lời phỏng vấn Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Đài tiếng nói Việt Nam

(25/02/2017)