Nâng tầm hoạt động Dự trữ Quốc gia

(03/05/2013)

TS. Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã dành cho phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam cuộc trao đổi xoay quanh một số nội dung của chiến lược và chương trình hành động của ngành DTQG.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN: TS Phạm Phan Dũng

 

Phóng viên: Thưa Tổng cục trưởng, đâu là những điểm mới so với Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Để phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, Chiến lược phát triển DTQG đã có những điểm mới để sẵn sàng, chủ động đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Điểm mới thứ nhất là quan điểm nhận thức về DTQG, trong đó khẳng định DTQG là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước, có vị trí và vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; hoạt động DTQG luôn được phát triển và đổi mới; hàng DTQG được bố trí ở các khu vực, địa bàn chiến lược trong cả nước, với những mặt hàng phù hợp, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Chiến lược phát triển DTQG nhấn mạnh nội dung xã hội hóa hoạt động DTQG, dưới sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Nhà nước, mọi cơ quan, đoàn thể và tầng lớp nhân dân có trách nhiệm tham gia hoạt động DTQG, đáp ứng  phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo chủ động, sẵn sàng ứng phó, đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp bách xảy ra trên địa bàn.

Điểm mới thứ 2 là Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 đề ra tổng mức tăng DTQG, bám sát theo mức tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo đến năm 2015, tổng mức DTQG đạt khoảng 0,8 - 1% GDP và đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP.

Điểm mới thứ ba là về danh mục hàng DTQG. Trong những năm vừa qua danh mục các mặt hàng DTQG, tuy đã từng bước được rà soát, sắp xếp và đổi mới cơ cấu mặt hàng, song danh mục hàng DTQG trong chiến lược DTQG đến năm 2010 vẫn còn nhiều bất cập, nhỏ lẻ và dàn trải; nhiều mặt hàng DTQG có tính năng kỹ thuật không còn phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sự biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng trầm trọng. Do đó, chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 sẽ điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng DTQG theo hướng hoàn thiện về cơ cấu danh mục hàng DTQG, tập trung vào các mặt hàng chiến lược thiết yếu, thật sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ DTQG trong tình hình mới. Cụ thể, xác định 5 nhóm mặt hàng gồm: Nhóm hàng bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội; nhóm hàng phục vụ ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; nhóm hàng phục vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới, biển, đảo và động viên công nghiệp; nhóm hàng phòng, chống dịch bệnh và cấp cứu cho người; nhóm hàng phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi và cây trồng…

 

Hoạt động cứu trợ của DTQG

 

Điểm mới thứ tư là ngành DTQG sẽ tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến vào bảo quản hàng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ bảo quản tiên tiến của các nước trong khu vực nhằm bảo đảm chất lượng hàng DTQG; cơ giới hóa trong quá trình nhập, xuất, bảo quản nhằm kéo dài hơn thời hạn bảo quản, hạ thấp tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Phóng viên: Xin Tổng cục trưởng  cho biết giai đoạn 2015 – 2020 ngành DTNN sẽ làm gì để thực hiện thành công Chiến lược phát triển DTQG  trong giai đoạn tiếp theo?

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng: Để chuẩn bị cho giai đoạn 2015 - 2020 thì việc triển khai chiến lược trong giai đoạn 3 năm 2013 - 2015 là hết sức quan trọng và có tính chất bản lề trong suốt quá trình triển khai Chiến lược. Vì vậy, trong giai đoạn 2013  - 2015, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính tập trung xây dựng các cơ chế chính sách  như hoàn thiện, hướng dẫn chi tiết Luật DTQG để thực hiện từ  1/7/2013; huy động các nguồn lực hợp pháp từ ngân sách nhà nước để tăng cường Quỹ DTQG bổ sung kịp thời những mặt hàng quan trọng, thiết yếu sẵn sàng đáp ứng như cầu của xã hội trong tình hình mới; tăng cường xây dựng, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho hoạt động DTQG;

 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển DTQG là: “Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ động viên công nghiệp; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác”

 

Cùng với Luật DTQG, Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 được

kỳ vọng sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản trong hoạt động ngành DTQG

 

Trong giai đoạn này, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát danh mục hàng DTQG theo hướng loại bỏ những mặt hàng không còn phù hợp, bổ sung những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, quan trọng (trước hết là các mặt hàng quốc phòng, an ninh); rà soát quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG để đầu tư, xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt . Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội và mọi tầng lớp dân cư chủ động tham gia hoạt động DTQG; quản lý, sử dụng hàng DTQG đúng mục đích, có hiệu quả, tăng cường kiểm tra, bảo vệ an toàn hàng hóa DTQG và tạo điều kiện cho các đơn vị DTQG trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thành công Chiến lược DTQG, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành DTQG, Tổng cục DTNN rất mong nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, quần chúng nhân dân trong công tác DTQG, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tổng cục trưởng!

 

                  Thời báo Tài chính