Tổng cục Dự trữ Nhà nước Triển khai kịp thời xuất cấp hàng dự trữ

(03/05/2013)

Theo đánh giá của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), trong quý I/2013, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bước đầu đã chủ động trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia (DTQG). Công tác xuất, nhập hàng hóa dự trữ được triển khai kịp thời; hàng hóa xuất cấp được đảm bảo về mặt chất lượng…

Xuất cấp, huy động kịp thời hàng dự trữ      

Tổng cục DTNN cho biết, tính đến ngày 25/3/2013, các đơn vị hoàn thành việc xuất cấp 29.092 tấn gạo hỗ trợ cho các địa phương, trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 và 750 tấn gạo (đợt 1) cho Dự án Đầu tư và phát triển rừng, tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang.

Tổng cục đã tập trung chỉ đạo các đơn vị xuất bán lương thực. Kết quả, các đơn vị đã bán được 10.340/12.590 tấn gạo, đạt 84% kế hoạch năm 2012 chuyển sang; bán được 6.473/150.120 tấn gạo và 81.124/101.000 tấn thóc, thuộc kế hoạch xuất bán đợt 1 năm 2013. Tổng cục đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lương thực đợt I/2013, gồm 101.040 tấn gạo và 6.000 tấn thóc.

 

Hàng hóa khi xuất cấp được đảm bảo về mặt chất lượng

 

Bên cạnh đó, Tổng cục đã theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các hợp đồng mua vật tư, thiết bị DTQG, kết quả đến nay đã nhập kho 600/7.000 bộ nhà bạt; 17/150 bộ xuồng; 390/670 bộ thiết bị chữa cháy rừng. Đồng thời, triển khai tiếp nhận bàn giao hệ thống quản lý muối ăn DTQG (theo Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Cũng trong quý I, Tổng cục DTNN đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngành DTNN nước bạn Lào. Từ ngày 26 - 30/3/2013, Tổng cục DTNN đã tiếp đoàn công tác Vụ DTNN, Bộ Tài chính Lào. Hai bên đã trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng cơ chế chính sách; khảo sát thực tế về mô hình, kho tàng dự trữ tại một số Cục DTNN khu vực để giúp nước bạn Lào nhanh chóng triển khai được công tác dự trữ.

Tăng cường kiểm tra, bảo quản hàng hóa

Cũng theo Tổng cục DTNN, trong quý I/2013, các cục dự trữ khu vực đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Riêng trong tháng 3, một số đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhập vật tư, thiết bị DTQG; tiến hành kiểm tra và tạm nhập kho một số vật tư thiết bị theo hợp đồng đã ký; triển khai kế hoạch đấu thầu mua lương thực đã được duyệt.

Các đơn vị đã kiểm tra công tác bảo quản hàng hóa DTQG thường xuyên ở các chi cục DTNN trực thuộc; báo cáo chất lượng hàng hóa đợt kiểm tra mùa xuân năm 2013; xây dựng định mức bảo quản hàng năm 2013.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện công việc tốt hơn, các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình thực hiện ở cơ sở, để đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo tổng cục giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong một số công việc như: Xuất bán lương thực kế hoạch năm 2013; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vay vốn để thanh toán hợp đồng mua lương thực năm 2013.

 

          Thời báo Tài chính