Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2012

(06/07/2012)

Ngày 05/7/2012, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2012; theo đó, ngoài các thông tin cung cấp thường xuyên và tổ chức họp báo đột xuất, hàng quý Bộ Tài chính sẽ tổ chức họp báo thường kỳ để cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí…. Tham dự cuộc họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì cuộc họp báo.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì cuộc họp báo

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được của ngành tài chính trong công tác ban hành chính sách chế độ; kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012; công tác quản lý giá cả, ổn định thị trường; giải pháp phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển thị trường tài chính góp phần  tích cực thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Thứ trưởng, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai khẩn trương quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về tài chính-NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, nhờ đó bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực. NSNN được điều hành chặt chẽ, hiệu quả; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh. Công tác quản lý, điều hành giá cả cũng góp phần tích cực kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường…

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán; đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi về đảm bảo quốc phòng, an ninh và chi các sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, đảm bảo xã hội; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,...

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đã thông tin tới báo chí những giải pháp đồng bộ ngành tài chính sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai nhanh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường để chống nguy cơ suy giảm kinh tế gắn với thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2012 đã được Quốc hội quyết định; ngành Thuế, Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm tra chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT; đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu NSNN tại các lĩnh vực, ngành hàng còn có khả năng để bù đắp cho số giảm thu ngân sách ở các lĩnh vực khác. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: kiểm tra, thanh tra chống chuyển giá; hoàn thuế, khấu trừ thuế trị giá gia tăng; thu thuế với lĩnh vực bất động sản, tiền thuê và sử dụng đất; chống thất thu đối với kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch; khai thác mỏ; chống thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh mới phát sinh như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng…; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra để phát hiện kịp thời và cương quyết xử lý các khoản nợ đọng thuế (ngoài chính sách), tập trung xử lý đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, các doanh nghiệp thực hiện mua bán, sáp nhập, chuyển giao  tài sản và bất động sản lớn… Thực hiện điều hành đảm bảo tổng mức dự toán chi NSNN năm 2012 Quốc hội đã quyết định; đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả, trong đó, tập trung thực hiện  các biện pháp có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn TPCP. Đối với kế hoạch vốn bổ sung năm 2012 cho các địa phương vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở nông thôn; các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Phát triển trong tháng 7/2012; trường hợp chậm triển khai, sẽ thực hiện thu hồi để bổ sung cho các địa phương triển khai thực hiện tốt; Thực hiện chi thường xuyên trong phạm vu dự toán được giao, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách; Hạn chế sử dụng dự phòng NSNN và chỉ tập trung để xử lý những nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh…

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan đã trả lời nhiều nội dung đang được dư luận xã hội quan tâm. Đó là, cơ chế điều hành một số mặt hàng thiết yếu do nhà nước quản lý; cơ chế giao quyền tự quyết định về giá xăng dầu có sự quản lý của Nhà nước cho các doanh nghiệp; vấn đề quản lý tài chính, vốn chủ sở hữu nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty; một số khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ; triển khai thực hiện thuế TNCN trong những tháng cuối năm; các giải pháp thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư…Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng nêu ra những khó khăn và giải pháp quyết liệt của ngành tài chính nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm trong điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, cùng với tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện giãn, giảm, miễn thuế theo Nghị quyết 13 của Chính phủ…

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã thông báo về Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính năm 2010-2012. Thứ trưởng cũng mong muốn đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, giải báo chí toàn quốc viết về ngành tài chính, đóng góp nhiều tác phẩm hay, đặc biệt là các tác phẩm phát hiện, đề xuất, các giải pháp bổ sung hoàn thiện và góp phần đưa cơ chế, chính sách tài chính đi vào cuộc sống…

Kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2012:

 

Thu NSNN 6 tháng đạt 346.125 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó:

- Thu nội địa ước đạt 220.945 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2011. Các lĩnh vực thu lớn nhìn chung đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ, trong đó: thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 48,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 40% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 40,9% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 33,2% dự toán, giảm 29,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 40,7% dự toán, giảm 42,8% so với cùng kỳ.... Ước tính chỉ có 24/63 địa phương thu đạt từ 48% dự toán được giao trở lên; trong số 39 địa phương còn lại thu thấp hơn 48% dự toán thì có tới 32 địa phương thu đạt dưới 45% dự toán (trong đó có một số địa phương có số thu lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Quảng Nam…). Có 33/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ dầu thô: ước đạt 58.930 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2011.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 63.400 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2011.

 

                 Trang Điện tử Bộ Tài chínhCác tin đã đưa ngày: