Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia ý kiến về dự án Luật Dự trữ quốc gia

(27/08/2012)

Ngày 24/8/2012, tại thành phố Pleiku, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự án Luật Dự trữ quốc gia. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có các vị Đại biểu Quốc hội, đại diện các Sở, Ban ngành của tỉnh. Đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên) tham dự.

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, khai mạc và điều hành hội nghị tham gia ý kiến về dự án Luật DTQG

Được phép của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật DTQG, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài chính) báo cáo một số nét hoạt động của ngành DTNN trong thời gian qua; báo cáo một số nội dung chủ yếu của dự án Luật DTQG, báo cáo về công tác phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra Dự án Luật DTQG của Quốc hội (Ủy ban Tài chính – Ngân sách) trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội đã tham gia tại kỳ họp thứ 3 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 10 (ngày 15/8/2012). Tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Phan Dũng đã báo cáo tóm tắt 11 vấn đề được cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra thống nhất tiếp thu và 6 vấn đề được giải trình. Theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo sẽ hoàn chỉnh các tài liệu có liên quan và những nội dung cơ bản của dự thảo Luật DTQG đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến ĐBQH tham gia tại kỳ họp thứ 3 để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012)

Các vị Đại biểu Quốc hội và đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai đã phát biểu ý kiến đồng tình với việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội nêu tại kỳ họp thứ 3, trong đó, có những ý kiến của Đại biểu Quốc hội Đoàn Gia Lai đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thỏa đáng để hoàn chỉnh dự thảo Luật DTQG. Còn một số vấn đề về từ ngữ tại một số Điều cần được nghiên cứu chỉnh sửa đảm bảo chặt chẽ trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai tham gia ý kiến về Dự án Luật DTQG

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cảm ơn sự phối hợp của Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất đến các vị ĐBQH tỉnh Gia Lai ngay sau Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH tại kỳ họp thứ 3 và dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý làm rõ nhiều vấn đề, nhiều nội dung tạo cơ sở cho việc tham gia ý kiến vào Dự án Luật DTQG của các vị ĐBQH tỉnh Gia Lai được tốt. Đồng thời, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH cũng đề nghị sự quan tâm của Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN đối với địa bàn Bắc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng trong việc chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và an ninh chính trị của tỉnh và vùng Tây nguyên./.

                       Nguyễn Ngọc Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổng cục DTNN

 Các tin đã đưa ngày: