Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc sẵn sàng nhập kho 5.000 tấn thóc dự trữ kế hoạch năm 2012

(26/06/2012)

Thực hiện Quyết định số 786/QĐ-TCDT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2012; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị cũng như góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức trong năm 2012. Nhận thực được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngay từ những tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban nghiệp vụ.
 

Đơn vị đã tổ chức nhập kho 14.000 tấn gạo miền Nam 15% tấm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng; Các ngăn kho, lô hàng đã được thử áp lực để kiểm tra độ kín, nạp Co2 và đưa vào bảo quản đảm bảo an toàn theo đúng quy trình, kỹ thuật.

Để chuẩn bị cho việc nhập kho 5.000 tấn thóc dự trữ kế hoạch năm 2012, công tác kê lót ban đầu đóng vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến độ kín của các ngăn kho, lô kho, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng lương thực dự trữ trong quá trình bảo quản. Do vậy, Ban lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc và trực tiếp là bộ phận kỹ thuật bảo quản, thủ kho nghiêm túc thực hiện kê lót, dán màng theo đúng quy trình kỹ thuật.

Với cái nắng, cái nóng của tiết trời mùa Hạ, những “chiến sỹ giữ kho” vẫn rạng rỡ nụ cười với những “chiến công thầm nặng”, vẫn miệt mài cùng với cán bộ kỹ thuật đo từng ngăn kho, cắt, dán từng mét màng PVC để chuẩn bị cho việc kêt lót trước khi nhập hàng dự trữ. Tuy công việc, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả song họ vẫn hát vang “Bài ca dự trữ”, với họ, những ngăn kho, lô hàng như là “những đứa con tinh thần” bới nó gắn liền với công việc hàng ngày, hàng giờ của họ từ khi kê lót chuẩn bị kho đến khi nhập hàng đầy kho để đưa vào bảo quản, sau đó xuất kho theo quy định.

Đến nay, việc kê lót 5.000 tấn thóc dự trữ Nhà nước kế hoạch năm 2012 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã hoàn thành, đảm bảo về kỹ thuật và thẩm mỹ. Đơn vị đã sẵn sàng cho việc nhập kho 5.000 tấn thóc với quyết tâm hoàn thành trước thời gian quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng dự trữ theo đúng quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính.

 

                    Hà Trung Mạnh – Cục DTNNKV Đông Bắc

 


Các tin đã đưa ngày: