Nâng cao hiệu quả hoạt động dự trữ quốc gia trong giai đoạn hiện nay (31/01/2020)

Dự trữ quốc gia là nguồn lực dự trữ do Nhà nước tạo lập, quản lý, để sử dụng cho mục tiêu chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và phục vụ quốc phòng, an ninh.

Sẵn sàng xuất cấp gạo để hỗ trợ các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 (20/01/2020)

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục DTNN KV thực hiện xuất cấp 6.460,32 tấn gạo cho 430.688 nhân khẩu của 09 tỉnh gồm: Cao Bằng 533,55 tấn; Hà Giang 275,745 tấn; Nghệ An 908,4 tấn; Quảng Bình 802,875 tấn; Ninh Thuận 658,155 tấn; Đắk Lắk 834,24 tấn; Gia Lai 538,875 tấn; Bình Định 1.500 tấn, Bình Phước 408,48 tấn.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ chăm chỉ 'tích cốc phòng cơ' (19/01/2020)

Năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác, quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG), đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

[ Xem Tiếp ]

Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho 6 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (19/01/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Bình, Bình Phước, Lạng Sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

[ Xem Tiếp ]

Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho nhân dân tỉnh Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. (15/01/2020)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định số 83/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020 (13/01/2020)

Thực hiện Công văn số 03/DTQG-KT ngày 03/01/2008 của Cục Dự trữ Quốc gia (nay là Tổng Cục Dự trữ Nhà nước) về việc kiểm tra mùa xuân hàng năm; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc từ 06-08/01/2020 nhằm kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia;....

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ Nhà nước triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (31/12/2019)

Ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) chủ động hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG); chủ động triển khai nhiệm vụ quản lý bảo quản hàng DTQG; rà soát, áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý, rút ngắn các quy trình trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG.

[ Xem Tiếp ]

Bản tin Thời sự 19h VTV1 đưa tin: Xuất cấp hơn 110 nghìn tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân (30/12/2019)

Bản tin Thời sự 19h VTV1 đưa tin: Xuất cấp hơn 110 nghìn tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (24/12/2019)

Với mục tiêu lực lượng dự trữ quốc gia vừa là công cụ của Nhà nước, vừa là tiềm lực tài chính nhằm sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao nên công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên của ngành DTQG tại các đơn vị trong ngành Dự trữ nói chung cũng như tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh nói riêng.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: