Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Một năm nhiều thành công (12/03/2013)

rao đổi với phóng viên của Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Long – Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, công tác xây dựng cơ chế chính sách luôn được Tổng cục DTNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2012, Tổng cục đã tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp tốt với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính; bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG); các cơ quan liên quan như Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp và các Đoàn Đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng dự án Luật Dự trữ quốc gia và Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020.

Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn: Vượt khó khăn trong những ngày đầu tiên (20/02/2013)

Chưa đầy 4 tháng đi vào hoạt động, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn đang triển khai, đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị để mua nhập 3.000 tấn gạo. Hoàn thành công tác này hiện, đơn vị trải qua không ít khó khăn. Phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hạ Văn Cơ – Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Luật Dự trữ Nhà nước. (21/01/2013)

Phát biểu chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: Một trong những nội dung quan trọng hàng đầu là chú trọng khẩn trương rà soát các quy định của Luật Dự trữ quốc gia (DTQG); phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị của Bộ Tài chính xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của luật ngay khi có hiệu lực (1/7/2013).

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Luôn đảm bảo đủ hàng dự trữ, sẵn sàng cứu trợ đồng bào (15/01/2013)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Nguyễn Đình Hòa cho biết, năm 2012, toàn bộ số hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) xuất cấp cứu trợ đã được Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức vận chuyển, giao cho địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phân bổ đúng đối tượng; góp phần giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn sau lũ lụt, dịch bệnh, những ngày giáp hạt; bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, thông qua công tác viện trợ hàng DTQG.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ nhà nước vững bước hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. (11/01/2013)

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước với trang thiết bị hiện đại, quy mô tập trung, hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của vùng, lãnh thổ; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đựơc nhà nước và Bộ Tài chính giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh

[ Xem Tiếp ]

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020" (03/01/2013)

Sau 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” được ban hành tại Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay tình hình kinh tế-xã hội của đất nước có nhiều thay đổi. Để phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới; ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2091/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020”

[ Xem Tiếp ]

Luật dự trữ quốc gia (12/12/2012)

Luật dự trữ quốc gia đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012. Ngay sau khi được Quốc hội thông qua Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội tiến hành rà soát chuẩn văn bản cuối cùng theo đúng quy định của pháp luật.

[ Xem Tiếp ]

Công bố quyết định thành lập mới 2 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hoàng Liên Sơn và Đông Nam Bộ (11/12/2012)

Triển khai thực hiện các Quyết định số 2242/QĐ-BTC, số 2243/QĐ-BTC, ngày 07/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; trên cơ sở chuẩn bị bước đầu về nhân sự và cơ sở vật chất, trong các ngày 29/11/2012 và 03/12/2012, Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức Lể công bố Quyết định thành lập các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nói trên.

[ Xem Tiếp ]

Lần đầu tiên có một Luật chuyên ngành về Dự trữ Quốc gia (05/12/2012)

Luật Dự trữ quốc gia (DTQG) đã được thông qua tại kỳ họp họp thứ 4, phiên họp ngày 20/11/2012 Quốc hội khóa XIII. Sự kiện này đã mở ra một trang mới cho hoạt động DTQG vì lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động có một Luật chuyên ngành về DTQG. DĐDN đã có cuộc trao đổi với Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ông Phạm Phan Dũng xung quanh sự kiện này.

[ Xem Tiếp ]

Ba sự kiện nổi bật của ngành dự trữ trong năm 2012 (30/11/2012)

Năm 2012, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lựa chọn một số sự kiện nổi bật của ngành đã đạt được; những sự kiện này đều có tính tiêu biểu, có tầm ảnh hưởng trong ngành

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: