Xuất cấp kịp thời nhà bạt phòng, chống dịch Covid-19 (18/04/2020)

Thông tin từ một số Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, tính đến 14/4, hàng trăm bộ nhà bạt đã được xuất cấp kịp thời cho các đơn vị tiếp nhận của Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Sẽ đấu thầu lại hơn 182.000 tấn gạo nhập kho dự trữ (16/04/2020)

Để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính cho tổ chức đấu thầu lại đối với số lượng 182.300 tấn gạo để bảo đảm đủ chỉ tiêu 190.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Thái Bình xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 (15/04/2020)

Thực hiện quyết định số 168/QĐ-TCDT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất cấp nhà bạt cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; Cục DTNN khu vực Thái Bình đã khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện.

[ Xem Tiếp ]

Hàng dự trữ quốc gia tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (09/04/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng, để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngày 03/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên hoàn thành kế hoạch xuất bán thóc, gạo dự trữ quốc gia (08/04/2020)

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TCDT và Quyết định số 78/QĐ-TCDT ngày 20/02/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch bán thóc, bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (06/04/2020)

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 96/QĐ-TCDT ngày 06/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời liên hệ, phối hợp với các Bộ, ngành, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các địa phương về thời gian xuất cấp vật tư, thiết bị,...

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 (06/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID–19.

[ Xem Tiếp ]

Cần sớm bổ sung nhóm hàng “Vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, bệnh cho người” vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia (30/03/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch covid-19, trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 410/TTr-BYT ngày 12/3/2020, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã ký Tờ trình số 40/TTr-TCDT ngày 25/3/2020 tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung nhóm hàng “Vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, bệnh cho người” vào danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra (27/03/2020)

Ngày 26/3, đánh giá về tình hình dự trữ lương thực của Việt Nam hiện nay, đại diện Vụ Quản lý hàng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khẳng định, lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) luôn đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: