Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (26/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh: Quảng Bình và Quảng Trị để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An góp phần hoàn thành kế hoạch mua thóc nhập kho năm 2020 của Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh (25/05/2020)

Là đơn vị trực thuộc Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục đóng trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Với số lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện nay là 12 người, còn thiếu so với định biên, đồng thời so với số lượng lương thực bảo quản được Cục DTNN KV Tp. Hồ Chí Minh giao kế hoạch hàng năm bao gồm: 2.000 tấn thóc và 3.000 tấn gạo, là nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (15/05/2020)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là đơn vị có nhiều hoạt động đặc thù, trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực phục vụ trực tiếp và góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng của ngành.

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn (07/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các quyết định xuất cấp một số mặt hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Cao Bằng.

[ Xem Tiếp ]

Nhìn lại những kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 (03/05/2020)

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dự trữ quốc gia (DTQG) chuyên trách, bao gồm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về DTQG và quản lý trực tiếp một số mặt hàng DTQG theo phân công của Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia (03/05/2020)

Lực lượng dự trữ quốc gia (DTQG) vừa là công cụ của Nhà nước vừa là tiềm lực tài chính nhằm sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

[ Xem Tiếp ]

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận (27/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

[ Xem Tiếp ]

Đắk Lắk cấp hơn 835 tấn gạo cứu trợ giáp hạt đầu năm 2020 (27/04/2020)

Từ ngày 22 đến 25-4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cùng UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức cấp phát 835,740 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Chính phủ xuất cấp 879,405 tấn gạo hỗ trợ cho tỉnh Cao Bằng (24/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 879,405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Đông Bắc khắc phục khó khăn, tích cực triển khai xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển từng tại tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020 (21/04/2020)

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng tại tỉnh Hà Giang và Quyết định số 133/QĐ-TCDT ngày 27/3/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện thuộc tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã giao nhiệm vụ xuất gạo cho Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An và Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh, đồng thời khẩn trương xây dựng dự toán chi phí vận chuyển, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, đơn vị bảo hiểm đảm bảo thời gian theo quy định.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: