Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng (01/08/2020)

Bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới, với niềm tin thắng lợi mới.

Cục Dự trữ NNKV Đà Nẵng: Hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2020 (06/07/2020)

Năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ 8.500 tấn gạo và 4.500 tấn thóc. Trong thời điểm tình hình trong nước, quốc tế có nhiều khó khăn, như diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh covid-19, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, tình hình xung đột vũ trang các khu vực, tình hình phức tạp ở khu vực biển Đông . . . Các yếu tố đó tác động không nhỏ đến nhu cầu, giá cả lương thực ngày càng tăng cao, dẫn đến khó khăn cho công tác mua lương thực nhập kho dự trữ.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công tác mua lương thực nhập kho DTQG năm 2020 (02/07/2020)

Bước vào năm 2020 có những sự biến động bất ngờ tác động tới đời sống, kinh tế – xã hội khắp trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng như đại dịch Covid -19, chiến tranh cục bộ tại nhiều nước trên thế giới, tranh chấp tại khu vực Biển Đông…. trong đó ngành Dự trữ quốc gia có những biến động, ảnh hưởng không nhỏ, từ chỗ cuối năm 2019 thị trường lương thực ảm đạm, giá giảm, không có thị trường xuất khẩu nhưng khi dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu, nhu cầu gạo cho xuất khẩu tăng cao.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên hoàn thành chỉ tiêu nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2020 (01/07/2020)

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TCDT ngày 21/01/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 trong thời điểm có nhiều khó khăn, thách thức như: đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng tại một số tỉnh vùng Nam Bộ, giá lương thực liên tục biến động tăng

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ nhập kho 6.000 tấn gạo tăng cường nguồn lực DTQG. (26/06/2020)

Việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là vấn đề toàn cầu và là mối quan tâm chung của toàn nhân loại với sự ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và sự gia tăng dân số.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ: Hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho lương thực năm 2020 (23/06/2020)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2020, với 5.500 tấn gạo 15% tấm và 2.000 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Gạo dự trữ quốc gia đưa no ấm đến với người nghèo (22/06/2020)

Với vai trò là “cánh tay nối dài” đưa cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, ngành Dự trữ Nhà nước luôn nỗ lực xuất cấp gạo dự trữ quốc gia với chất lượng cao nhất đến tận tay người dân. Gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời hỗ trợ người nghèo ổn định đời sống sản xuất.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chú trọng nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia (20/06/2020)

Trong nhiều năm qua, quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Hơn 1.728 tấn gạo của Chính phủ đã đến với học sinh vùng khó Tây Nguyên (15/06/2020)

Đến chiều 12-6, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo địa phương hoàn thành việc cấp phát gạo học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho học sinh của 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ bảo đảm đúng thời gian đề ra.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (01/06/2020)

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là chính sách của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn cao quý, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện về kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bình quân hàng năm trên địa bàn hoạt động của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên (gồm 03 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) có trên 25.000 học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ hơn 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: