Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời chào hàng Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2022

(25/05/2022)

 

1/. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2/. Tên gói thầu: Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2022.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Giá gói thầu: 110.400.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm mười triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). Tổng giá trị dự toán gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2022 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3/. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước giao năm 2022.

4/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

5/. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6/. Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá: Miễn phí, từ ngày 25/5/2022 đến trước 14giờ 00, ngày 01/6/2022 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

7/. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00, ngày 01/6/2022.

8/. Thời điểm mở thầu: 14giờ 00, ngày 01/6/2022.   

 Các tin đã đưa ngày: